Det nærmar seg Håkonarspelet 2014. Dugnaden er allereie i gong. 

Då me var oppe i Moahagen i kveld, heldt ein på med å lage podium til musikarane. Frå før er husa forsterka, ikkje minst på taka. Det  gjev rom for meir action, og det er heilt i tråd med dei signala årets regissør Jeff Pedersen gav for ei tid tilbake.

-Vidare skal me byggje ei bu for lydfolket, fleire benkar og meire til. Me skal òg leggje til rette for at me kan gjere meir ut av dagleglivscenene i år, seier primus motor Bjørn Haaland.

Han kunne òg kan fortelje om dugnad i Kulturhuset denne kvelden. Her jobba ein gjeng med kostyme, og kostymegjengen har ei bøn til tidlegare aktørar i spelet:
-Om du har kostyme heime vil me setje svært stor pris på om du snarast leverer dei inn att. Du kan levere på Rimbareid skule eller på Biblioteket, heiter det.

Kveldsframsyningar denne gongen òg.
Håkonarspelet i år skal ha både skuleframsyning på føremiddagen og to kveldsframsyningar.

– På dei siste har me høve til å lage lyseffektar og nytte levande eld. Me får med oss same lysmann som sist, og han lovar endå meir spektakulær lyssetting i år, opplyser Haaland, til slutt.

Ingressbilete: Leif Hedman og Geir Tore Søreide i gong med podiet til musikarane. Foto: Håkon C. Hartvedt