Fotball-laga jenter 94, jenter 95/96 og gutar 95 skal vera med på Plussbank-cup i Kristiansand i juni. For å skaffe pengar til bussreisa nedover blir det dugnad og restsal i sentrum førstkomande laurdag.

Cup-komiteen, som består av Sonja F. Waage, Mette Lambach og Anne Grete Solli, håpar alle foreldra/føresette og fotballjentene og -gutane stiller opp på dugnaden som startar kl.10.00 laurdag 3. mai på parkeringsplassen. Dei skal bl.a. laga raier til speidarleiren. Dei skal og ha eit salstelt der dei skal selja restvarer frå Beron, som tidlegare haldt til i 2. høgda i Larsen-bygget. Her har alle høve til å vera med å støtta idrettsungdomane ved å handla i teltet, og Sonja lovar mange godbitar til ein rimeleg penge.