Den gamle lekeplassen blir tatt i bruk igjen.

Mange små barn i Havn kan glede seg til å ta den gamle lekeplassen i bruk igjen.

Fedre og mødre har gjort en større dugnad for at ungene skal kunne leke trygt i nærmiljøet.

Lekeplassen var gjengrodd og lekeapparatene var knapt synlige, men

med Roger Træet som dugnadsleder ble graset slått og fraktet vekk. De gamle lekeapparatene ble testet, og viste seg å være i god stand, klar til bruk for den yngste generasjonen her i Havn.

Roger Træet forteller at det er planer om å starte en ”Havn Vel-forening”