Området rundt den gamle brannstasjonen er ikkje som det bør vere. No skal det rustast opp. I denne samanhengen iniviterer kommunen til dugnad fredag og laurdag i neste veke.

-Det var etter at den gamle brannstasjonen vart rive for nokre år sidan at ein byrja å sjå på kva ein kunne gjere med dette området. Eit prosjekt vart sett i gang, men det heile var for dyrt, og saka vart lagt på is. Etter mange innspel, mellom anna frå Stiftinga Håkon den Gode, og initiativ frå Reiselivsgruppa og Fitjar Næringsråd, vil Fitjar kommune no prøve å få gjort noko med saka.

Grunnmuren etter den gamle brannstasjonen skal vekk, og området der skal erstattast med plen. Alle buskane skal vekk, hellene skal takast opp og høgtrykkspylast, benkene skal malast – og det skal lagast ein lang benk i tilknyting til ein mur ut mot vegen. I tillegg skal infotavlen opp på ein meir brukbar plass, og det skal byggjast ein pergola. Noko liknande til den ein har i sansehagen ved sjukeheimen.

Det er Wenche Tislevoll,  Bente Bjelland og Gisle Vik som opplyser dette til fitjarposten.no. Ordføraren let oss vidare få vita at fleire andre tiltak for å gjere trivnaden i sentrum større, vil kome etter kvart. 

Men først skal det altså gjerast noko med brannstasjonområdet. Og sjølv om både kommunen og Næringsrådet går inn med pengar, må det dugnad til for å få realisert prosjektet.

Dugnadsleiar vert Gisle Vik. 

Han fortel til fitjarposten.no at dugnaden er sett til fredag 7.9. kl.17.00 og laurdag 8.9 kl. 11.00.

-Då vonar eg at alle som brenn for å gjere det fint i sentrum vil stille opp. I utgangspunktet treng ein ikkje å ta med seg noko anna enn arbeidshanskar for å delta. Det som skal gjerast desse to dagane er at ein skal ta opp hellene og lasta dei på pallar. Så skal dei køyrast ut til Årskog der dei skal høgtrykkspylast. I tillegg skal benkane malast.

Om nokon som er dyktige på forskaling, eller kan byggje pergola, kan melda seg, vil det vere spesielt fint, seier Gisle.

Han bed om at dei som kan delta må melda seg innan torsdag på telefon 415 09 306 (Gisle) eller 476 86 208 (Bente).