Hausten 2009 skal avgangsklassane på Rimbareid skule reise på klassetur med Aktive fredsreiser. No er elevar og foreldre på jakt etter dugnadsjobbar for å tene penger til reisen. Dei vil òg vere takksame for sponsorstøtte frå næringslivet.

Det er Birgit Hobæk som opplyser dette til fitjarposten.no, og Hobæk fortel vidare at turen skal gå til Polen og Tyskland der ein skal vitje konsentrasjonsleirane i Auschwitz og Sachsenhausen, Stasi-fengselet og minnesmerket for Berlinmuren.

Målet for turen er å gi ungdom tru på at konfliktar kan løysast, fred kan skapast og at haldningane deira er avgjerande for framtida.
 
– Vi er i første rekkje på jakt etter jobbar som elevane sjølv kan gjere, men foreldra vil også bidra etter behov, og er det ønskjeleg med berre vaksne, er ikkje det noko problem, understrekar ho til slutt.
 
For nærare opplysningar, og kontakt, kan ein sende epost til k-hobae@bluezone.no , eller ringje mobil 990 12 348.