Tal frå plassar der vallokala opna i går, tyder på svært god valdeltaking i år. Vert det slik på Fitjar òg? Nedanfor finn du ei oversikt over opningstidene i dei einskilde vallokala.

Røysting på valdagen måndag 12. september – opningstider

Røystekrins 1- Hageberg (Stranda)

Røystelokale: Hageberg skule

Opningstid: 09.00 – 12.00 og 16.00 – 20.00

Røystekrins 2 – Osternes

Røystelokale: Osternes skule

Opningstid: 09.00 – 12.00 og 16.00 –  20.00

Røystekrins 3 Rimbareid (sentrum)

Røystelokale: Fitjar Kultur- og Idrettsbygg

Opningstid: 09.00 – 20.00

Røystekrins 4 Øvrebygda

Røystelokale: Øvrebygda skule

Opningstid: 09.00 – 20.00

Røystekrins 5 Sælevik (Dåfjorden)

Røystelokale: Sælevik skule

Opningstid: 09.00 – 12.00 og 16.00 – 20.00

Veljarane vert oppmoda om å røysta i den krinsen dei er manntalsførde, sjå valkortet.

Ta med valkort og legitimasjon!