Karl André Rydland våga seg ut, medan Nils K. Rydland og Ole Vidar Helland blei sitjande i bilane sine. Foto: Kjetil Rydland.

Torsdag ettermiddag heldt Foreininga Rydlandssago årsmøte på saga, og fleire av deltakarane blei sitjande i bilane sine under det korte møtet.

Foreininga har blitt danna av grunneigarane for å samordna arbeidet med å restaurera Rydlandssago etter at dei for to år sidan fekk midlar frå Hordaland fylkeskommune til verna kulturminne.

Ifølgje vedtektene til foreininga skal det haldast årsmøte innan utgangen av april. Etter reglane om store forsamlingar og avstand i desse koronatider fann styret det best skipa til årsmøtet på saga, der det er svært god plass.

Dei seks venene av Rydlandssago som møtte opp torsdag ettermiddag, hadde ingen problem med å halda god avstand. Fleire blei sitjande i bilane sine, men det la ingen dempar på stemninga under det korte årsmøtet.

Av årsmeldinga gjekk det fram at foreininga har fått gjort ein god del av det nødvendige restaureringsarbeidet. Parkeringsplassen og velto har blitt planert, og det er køyrt bort ein god del mold og stein. Hytta har blitt fiksa opp, det er lagt nytt tak både på saga og hytta, og ein er i full gang med å fiksa dragbenken. Turbinen er send til Dåfjorden Slipp for reparasjon, og i desse dagar har det blitt laga ei fin trapp opp til hytta.

Av rekneskapen går det fram at foreininga har brukt nesten 85 000 kr av dei 130 000 som dei fekk løyvt. Dei har gode voner om at dei skal få gjort resten av det nødvendigaste arbeidet for pengane som er att. Av årsmeldinga går det fram at dei har gjort mykje dugnadsarbeid, som skal takserast til same verdi som tilskot.

Kristen Rydland held fram som leiar i foreininga, og får med seg to andre grunneigarar i styret, Karl André Rydland og Harald Rydland. Dermed har grunneigarane fleirtal i det fem mann store styret, der òg Nils K. Rydland og Lars J. Rydland blir med.