Rekrutteringa av fotballdommarar i Fitjar Idrettslag kan vera sikra for lange tider framover. Tysdag kveld heldt Roald M. Nilsen kurs for nye klubbdommarar, og frammøtet denne gongen var godt.

Kvar vår held dommaransvarleg i Fitjar IL, Roald Magne Nilsen, kurs for nye klubbdommarar på13 år eller meir. Dei siste åra har frammøtet på dette kurset vore godt, og slik også i år. Tysdag kveld møtte gutane mannjamt opp; heile ni gutar stilte, i tillegg til ei jente. Dermed er 12 nye klubbdommarar klare til innsats på fotballbanen: Jon Even S. Berger, Robert Reigstad, Madel Lillenes Helland, Jan Salamon A. Hopperstad, Even N. Koløen, Bernt Ove Maraas, Amalie Nesbø, Tiril B. Stegane, Per Inge H. Svalland, Simon L. Torland, Morten K. Træet og Lars Fitjar Waage.

Alle desse kan dømma barnefotball i dei yngste klassane, under 12 år. Roald Nilsen fortel og at mange av dei som har delteke på kurs dei siste åra, er med framleis. Av dei som deltok på tilsvarande kurs i fjor, er 7-8 framleis med; av dei som tok kurset i 2006 er 5-6 med. Det er å håpa at mange av desse held fram og på sikt blir klubbdommarar eller kretsdommarar. Til dette krevst vidare skolering i regi av kretsen, men Roald lovar oppfølging til dei som er interesserte i å satsa.

I dag har Fitjar IL to klubbdommarar i seniorklassen, Karsten Rasmussen og Arve Levåg. Av kretsdommarar har klubben fire, Finn Ingvar Havnerås, Ole Andreas Endresen, Jørgen Tislevoll og Signe Kvalsvik Rydland. Av desse er Finn Ingvar eldst og har nådd lengst; han er hovuddommar i 3. divisjon. Dei tre andre er godkjende til å gå på linja i 3. divisjon og vera hovuddommar i 6. divisjon. I tillegg er Signe kvalifisert for å vera assistentdommar i toppserien for damer. Ho er eit godt døme på at det kan by seg interessante utfordringar for dei som er villige til å satsa. I månadsskiftet mars/april var ho ei veke i La Manga i Spania og for å dømma Arna Bjørnar og andre toppserielag.

Andre dommarar som har nådd opp i systemet er Per-Gunnar Bukkholm, Geir Tore Søreide og Roald Nilsen. Av desse var det Geir Tore Søreide som nådde lengst; han har dømt mange kampar i 3. divisjon. I dag fungerer desse tre som forfallsdommarar.

Les meir på www.fotball.no.