Den mykje omtalte dokken i Årskog vil vere borte om ein og ein halv månad – om alt går etter planen. Det seier Kjetil Huseth i fitjarposten.no

Han fortel at dokken skal delast opp i seksjonar. Så skal kvar seksjon heisast på land, før dei vert knuste der.

I slutten av oktober skal det heile vere ferdig.