Her frå planlegginga av cupen. Foto: Ingrid Hovstad

Fitjar ungdomsråd inviterer til 16.mai-cup.

Natt til 17.mai inviterer Fitjar ungdomsråd saman med MOT Fitjar til cup i Fitjar kultur- og idrettsbygg.

– Det er som ein hafo-cup, men i staden for ein omgang med handball og ein med fotball, skal me spela dodgeball og innebandy, fortel leiaren i rådet, Oda Volden de Fine.

Ho lovar spennande kioskvarer, og god stemning.

– Ein kan melda seg på som lag, eller som enkelperson. Då set me saman lag til deg. Eit lag må ha minst 5 personar, og maks 8 stykk. Aldersgruppa er 05-01, fortel de Fine.

Det kostar 100kr per spelar, og cupen startar kl.21.

Påmelding til Håvard Fitjar på tlf: 97979972, eller på messenger.