Detaljplanen for Midtfjellet Vindkraftverk vart 15.8 godkjent av NVE.

Olje- og energidepartementet stadfesta i brev av 28.5.2008 NVE sitt vedtak om å gi konsesjon til Midtfjellet vindkraftverk. I samband med vilkår i konsesjonen  av 19.2.2007 er det seinare utarbeidd "bebyggelsesplan"/detaljplan for vindkraftverket.

Ein detaljplan som altså vart godkjent 15.8.08

Les meir på NVE sine heimesider.