Laurdag starta valkampen for alvor, med dei ulike partia på stand i sentrum. Fitjarposten utfordra politikarane til å nominera sine tre viktigaste saker.

 

Fleire av politikarane ønskte å uttrykkja at det var svært vanskeleg å nominera berre tre saker, og at dei har mykje meir dei vil meina noko om og mange omsyn å ta.

Dei neste vekene er sjansen veljarane har, både til å finne ut kva partia meiner om veljarane sine hjartesaker, men også fortelja politikarane kva dei bør meine noko om i perioden som kjem.

Sosialistisk Venstreparti og Fitjarlisto var ikkje til stades då Fitjarposten vitja standane. Kva Senterpartiet og Høgre svarte då dei fekk same spørsmålet under Fitjarfestivalen, kan du lesa her.

 

 

Ordførarkandidat Harald Rydland. Foto: Arne Vestbøstad

 

Harald Rydland, Kristeleg Folkeparti

 

– Me vil finna ut kva ein framtidig kommunestruktur vil bety for innbyggjarane i Fitjar.

 

– Me ønskjer å ha ein sunn og god kommuneøkonomi. Innbyggjarane vil merka på tenestenivået om økonomien blir dårlegare.

 

– Me ønskjer å oppretta eit helsesenter, med alle tenester som tenkjast kan samla.

 

 

Ordførarkandidat Sigurd André Maraas. Foto: Arne Vestbøstad

 

Sigurd André Maraas, Framstegsparti

 

– Me vil sikra grendeskulane.

 

– Me ønskjer å få til eit legesenter i kommunen.

 

– Me ønskjer å leggja betre til rette for auka næringsverksemd i Fitjar, meir aktivitet, mellom anna i Årskog.

 

 

Vigdis Røen Leirvik, nummer to på Ap-lista, og ordførarkandidat Agnar Aarskog. Foto: Arne Vestbøstad

 

Agnar Aarskog, Arbeidarpartiet

 

– Me ønskjer å halda på kommunestrukturen, at Fitjar fortset som eigen kommune.

 

– Me ønskjer å oppretta eit helsesenter, ikkje berre med legar, men fysioterapeut, ergoterapeut, helsesøster, jordmor, med meir.

 

– Me ønskjer å fokusera på eldreomsorg; At folk skal kunne bu lengst mogleg heime om dei ønskjer det og sjukeheimsplassar til dei som ikkje kan bu heime.