I ein e-post frå Ivar Hovland les me om ein båt på rek.

Han har funne ein mindre plastbåt, merke Hastig 360,  som var på rek i Nyleia. No ligg båten på land på Tranøy. Ta kontakt med Harald Hovland på tlf. 53497383 for meir info.

Ingressbilete privat foto.