Ein stor trailer stoppa i Øvrebygda i føremiddag og det vart lesst  av tilhengaren  44 ballar med høyensilasje.

Ein stor trailer stoppa i Øvrebygda i føremiddag og det vart lesst  av tilhengaren  44 ballar med høyensilasje. Sjåfør Atle Frugård fortel at han kom frå Sverige med denne store lasta i går kveld. Kvar ball veg ca 340 kg og inneheld turrhøy som er tilsett konserveringsmiddel for å hindre mygl. Resten av lasset, eit litt mindre kvantum,  skulle leverast på Tysnes.
Bøndene sine grasavlingar i 2010 var dårlegare enn normalt, kanskje 20 % mindre. Difor er det nok fleire bønder som lyt kjøpe fôr som kjem langvegsfrå utetter våren. Det kan vere både høy og halm, avhengig av kva slag dyr som skal ha fôret.