Foto: Wikipedia

Det kom berre inn tre søkjarar til den ledige stillinga som avdelingsleiar for plan og utvikling i Fitjar kommune.

Anne-Lise Næs gir seg som avdelingsleiar i Fitjar kommune, og stillinga hennar er blitt lyst ut.

Det kom inn tre søkjarar til jobben då søknadsfristen gjekk ut i starten av desember. Ein av søkjarane har fått namnet sitt unnateke frå den offentlege søkjarlista.

Dei to andre søkjarane er:

Solveig Alvsaker (57) frå Storebø. Jobbar i dag som byggesakskonsulent i Fitjar kommune.

Kåre Spissøy (54) frå Mosterhamn. Jobbar i dag som prosjektleiar.