Fitjar kommune si heimeside har no lagt ut kven som  skal vere med i kommunestyret i Fitjar dei fire neste åra. Sjå nedanfor.

 

Framskrittspartiet: 2 mandat.

1. Sigurd Andre Maraas

2. Svein-Malvin Marås (ny)

 

Sosialistisk Venstreparti: 0 mandat.

 

Kristeleg Folkeparti: 3 mandat.

1. Harald Rydland

2. Dagfinn Brekke

3. Bård Inge Sørfonn

 

Arbeidarpartiet: 3 mandat.

1. Agnar Aarskog

2. Vigdis Røen Leirvik (ny)

3. Annar Westerheim

 

Høgre: 7 mandat.

1. Wenche Tislevoll

2. Arne Prestbø

3. Terje Træet

4. Torstein Grimen

5. Bjørg Karin Tislevoll (ny)

6. Ole Bergesen (ny)

7. Bente Karin Isdahl

 

Senterpartiet: 2 mandat.

1. Grete Marit Veka Maraas

2. Karen Elisabet Sæbø (ny)

 

Fitjarlista 2011: 0 mandat.