Eit av selskapa som er starta har som føremål å selje poteter. Her frå potetproduksjon på Goddo. Foto: Kjetil Rydland

Sjekk lista over dei nyaste selskapa som har blitt starta på Stord og i Fitjar i mai.

Det var sju selskap som blei etablert i Stord kommune i mai, noko færre enn kva som er vanleg. På Fitjar såg tre nye selskap dagens lys.

STORD:
Selskap Innehavar Føremål
3 piker Rebecca Alsaker Gåve- og interiørbutikk
Mantiz AS Leif Kristian Skutle Selge tjenester og varer innen digitalisering og medieproduksjon
Petram AS Jens Tore Engevik Investering i andre selskap
Sagvåg maritime FUS barnehage AS Kari Vraspillai Drive barnehage
Silvergroup AS Karl Jonas Robert Jonsson Konsulent tjenester innen ladeteknologi, samt samarbeid med og opplæring av distributører og forhandlere.
Skorpen Konsult AS Lars Skorpen Utføre mindre transportoppdrag med bil i nærområdet. Assistere andre selskaper ved inngåelse av avtaler med eksterne klienter. Kunder vil være firma som er leverandører til offshoreindustrien.
Steinfjellet AS Stian Engevik Investering i andre selskap
FITJAR:
Bliss AS Marit Helene Nitter Investeringsvirksomhet, herunder eie aksjer og andre verdipapirer
Matpoteter AS Bjørn Kristian Grimen Kjøp og salg av poteter og andre landbruksprodukter.
Yes Asfalt AS Johnny Stadheim Kjøp og salg av asfaltprodukter og nærliggende produkter, rådgivning og andre tjenester vedrørende grunnarbeider