To år gamle Dennis Gloppen Nesbø plukka ut lodda i den store kassen. Foto: Kjetil Rydland.

Julaftan føremiddag føretok Odd Sverre Larsen og nokre svært unge hjelparar trekning i julekampanjen for å handla lokalt i Fitjar sentrum, og heldige vinnarar fekk 21 000 kroner på deling.

Heldigast av alle var Dagny M. Nerhus, som stakk av med førstepremien på 10 000 kroner. Andrepremien på 5000 kroner gjekk til Anders Sætre, medan Mari Skumsnes blei 2000 kroner rikare. I tillegg får 20 vinnarar kvar sitt gåvekort på 200 kroner.

Dei tre heldigaste blei kontakta på direkten, og dei 20 andre vil få beskjed etter kvart. Alle gåvekorta kan nyttast i dei butikkane som er med i kampanjen.

Odd Sverre Larsen på Spar gratulerer Dagny M. Nerhus med ti tusen blanke kroner! Foto: Kjetil Rydland.

Vinnarane blei plukka ut under ei svært transparent trekning ved Spar-butikken til Larsen i føremiddag. Alle lodda frå deltakarane i årets julekampanje i Fitjar sentrum, Varehuset Rydland, Små Skatter, Duo Hårstudio, Husflidskroa, Thea Træet AS, Galleri Flora, Larsen Multihandel, MX Sport Larsen, Hårloftet, Spar Fitjar og Stord Videokiosk blei samla oppi ein stor kasse.

Oppdraget med å plukka ut dei 23 vinnarlodda blei «sett ut» til to år gamle Dennis Gloppen Nesbø, som gjekk til oppgåva med liv og lyst. På slutten måtte han rett nok ha litt oppmuntring og hjelp frå foreldra og besteforeldra, men han kunne etter kvart overlevara alle lodda til trekningssekretær Lars Andreas Larsen. Marius Levåg, Ingeborg Sørfonn og Helena Røyrøy plukka ut dei tre toppremiane.

Kampanjen har gått ut på å premiera dei som handlar lokalt i Fitjar sentrum, og Odd Sverre Larsen er godt fornøgd.

– Så vidt eg kan registrera, har det vore ein strålande julehandel på Fitjar.

Han nyttar høvet til å takka alle som har delteke, og ønskjer god jul!

Lars Andreas og Odd Sverre Larsen med vinnarlodda og sjekkane. Foto: Kjetil Rydland.