Mykje folk og kjekt program i Kultur- og idrettsbygget med fokus på song og musikk.

Programleiar Ole Bergesen ønskte ca 350 små og store hjarteleg velkomne til fest i ettermiddag. Ordførar Wenche Tislevoll og kultur- og informasjonssjef Bente Bjelland fekk ordet i starten. Førstnemnde helsa frå kommunen og la ut om alt det positive som skjer i bygda vår. Ho  nemnde blant anna utbygging av Rossneset, Midtfjellet vindpark og ny Rimbareid skule. Ordføraren sitt nyttårsforsett burde me alle gjere til vårt: Å gle seg over kvar ein ny dag. Bente Bjelland skisserte ein del av planane på kulturfronten i det nye året, og fitjarbuen har mykje å gle seg til. Ordførar og kultursjef overrekte kvar sin blomsterbukett til Ole Bergesen og Ellinor Bergesen som takk for innsatsen i høve den store julefesten. Marie M. Oma spela piano då Ingrid Skår Bergesen song Nå er den hellige time, og Ingvild M. Oma akkompagnerte Marthe Volden Nordfonn. Velklingande innslag ved desse unge jentene. Ole André Westerheim framførte eigenkomponerte songar om vakre jenter i Sunnhordland og spela gitar. Vemodig, vakkert sa Ole Bergesen om Runar Thor Gudmundsson si framføring av Ave Maria, O Helga Natt og Sole Mio, med akkompagnement på piano av Svein Tørnquist.Den syngjande snikkaren frå Island har busett seg i Fitjar. Me er priviligerte som har ein operasongar i bygda, sa programleiaren.
Åresalet gjekk unna i ei fei. Trekking av minst seksti fine gevinstar (gåver frå butikkar og firma) skapte glede hos  vinnarane. Alle som ikkje vann er velkomne att til nye sjanser på neste års julefest, antyda Terje Vidar  Vestvik.
Små og store fann seg ein plass rundt juletreet og det var mektig song til tonar frå Skulekorpset. Tom Rydland var med som forsongar.
Mange gjekk nok og venta på nissen.Han kom med to store sekker og delte ut snop til  alle born i barneskulealder. 
Ingen fest utan mat og drikke, seiest det. Medan julefesten varde, kunne ein kjøpe varme pølser, pop corn, brus, kaffi og deilige kaker. Ole Bergesen gav stor takk til næringslivet og mange andre for eit flott felles løft for å få til den store julefesten som samla folk frå aller grender i Fitjar.

Heilt til slutt minna han om om 10 årsjubileumsfest som vert arrangert i kultursalen 21. januar.