Arkivfoto: Tannlege Åslaug Emmerhoff sluttar på Fitjar etter 20 år.

Tannlege Åslaug Emmerhoff har valt å avvikle tannlegepraksisen sin i Fitjar frå 1. september.

Dermed står Fitjar-samfunnet utan eit tannlegetilbod.

– Eg hadde eigentleg berre tenkt å vere på Fitjar i 10 år, men no er det blitt 20 år. No baud sjansen seg, og sluttar 1. september, seier Åslaug Emmerhoff.

Etter at den offentlege tannhelsetenesta avvikla på Fitjar har Emmerhoff stått for det einaste tannlegetilbodet i bygda. Det har ikkje berre vore ei lett beslutning å avvikle praksisen fortel ho.

– Vemodig

– Det blir veldig vemodig å gi seg. Og det er veldig synd for Fitjar. Fitjar skulle absolutt hatt eit tannlegetilbod, spesielt eit offentleg tilbod for ungar og eldre.

Emmerhoff skal no overta praksisen til Tore Haaskjold i Leirvik sentrum, der ho har vore to dagar i veka sidan i fjor.

– Her skal sjølvsagt alle Fitjar-buane få time dersom dei ønskjer det. Sjølv sparar eg ein time køyring om dagen, så det skal sjølvsagt bli deilig.

Ikkje noko kjekt

Ordføraren i Fitjar, Wenche Tislevoll (H), synest det er trasig at Fitjar no står utan tannlegetilbod.

– Dette er jo sjølvsagt ikkje noko kjekt. Men når ho først har bestemt seg for dette så er det ikkje så mykje me kan gjere. Eg forstår at ho har tenkt ein stund på dette.

Tislevoll fortel at dei tidlegare har jobba mykje opp mot fylket for å få til eit tannlegetilbod, men utan hell.

– Me har vore veldig glad for å ha hatt ein privatpraktiserande etter at me mista det offentlege tilbodet. Me jobba jo veldig for å få det til å halde fram. Men det greidde me ikkje. Me har sett på eit privat-offentleg samarbeid, men me har ikkje kome nokon veg med det.

– Er det noko politikarane i Fitjar no kan gjere for å få på plass eit tannlegetilbod?

– Nei, det er ikkje så mykje me kan gjere. Men det me kan gjere er jo å få fokus og merksemd om at me no ikkje har tannlege. Eg vil uansett oppmode til at dersom det er nokon andre som kunne tenke seg å starte opp så ville det vore veldig kjekt.