Utbetringa på fylkesveg 545, mellom sentrum og Rimbareid, går etter planen.

No er vegstrekninga på 1,1 km ferdig asfaltert, Vegen er skilta med 50 km fartsgrense, men litt spøkefullt kan me seie det er ein liten autostrada. Det ser jo så flott ut: brei, flat og fin veg. Prosjektleiar Roberto Balzer uttalte til bladet Sunnhordland i går at resten av arbeidet truleg vil vere ferdig seinhaustes, med gang- og sykkelveg, lyktestolpar og kummar.

Som nemnd tidlegare i Fitjarposten måtte vegstrekninga forsterkast i samband med tungtransport til Midtfjellet.