Lucas, Mathilde, Fride og Sofie, her saman med mødrene sine, er fire av totalt elleve babyar som deltok på babysongkurs våren 2016. Foto: Helga Rimmereid

Den fyrste song

Elleve babyar med mødre og fedre deltok på babysongkurs våren 2016. Godt fellesskap, koslege songstunder og stor, barnleg musikkglede prega samlingane.

God gurgling, kvinande gledeshyl, viftande armar og bein, breie smil og strålande auger har vore dei elleve babyane sine reaksjonar under songstunda på loftet på Fitjar bedehus. Mor eller far, eller begge to, har saman med leiarane Astrid K. Prestbø og Helga Rimmereid sunge den Første song, og andre gamle og nye barnesongar for dei. Dei vaksne har og har spelt med babyane på tromma og rytmeinstrument, bevegd seg med dei og lytta og sett på bobler saman med dei. Noko av det babyane har likt aller best  har vore å bli gynga i «båten», eit blått laken. Forsiktig, roleg gynging om det har vore mødrene som har styrt, «ruskever-gynging» om det er fedrane som har styrt.

«Det kjekkaste av alt er å vera saman med andre i same situasjon og å sjå korleis babyane kosar seg under songstunda», seier foreldra etter avslutta kurs og diplomutdeling.

Babysongkurset er ein del av trusopplæring til Fitjar kyrkjelyd, men har vore ope for alle som har hatt lyst å  vera med. Parallelt med babysongkurset har det vore småbarnstreff i hovudetasjen på bedehuset. Der har dei eldre ungane kost seg med songstund, nistemåltid og tid til leik etterpå.

Fitjar babysong og småbarnstreff feira 15-årsjubileum i januar 2016. Fitjar er blant topp 10 i landet når det gjeld fruktbarheit med omkring 2,5 barn pr kvinne, så her vert det fødd mange barn og babysongkursa er framleis like populære som ved oppstart tidleg på 2000-talet. Barnehagedekninga på Fitjar er god og over 85 % av alle ungar i alderen 1-5 år går i barnehage. Difor er ikkje behovet for småbarnstreff like stort som før,  men framleis er det foreldre som vel å vera meir heime saman med ungane sine etter at barselspermisjonen er over og som derfor framleis ynskjer eit føremiddagstilbod slik småbarnstreff er. Derfor vert det og denne hausten både babysongkurs og småbarnstreff på Fitjar bedehus, i regi av Fitjar sokneråd.