Send inn dine 17. mai-bilete til oss, og del nasjonaldagen med fitjarposten.no sine lesarar.

Fitjarposten.no vil gjerne formidla korleis nasjonaldagen vert feira på Fitjar, eller av fitjarfolk som befinn seg andre stader i verda.

Hugs å skriv litt om kor bilete er teken, kven som er på biletet og kven som er fotograf.

Me tek i mot bilete på e-post: post@fitjarposten.no

På grunn av kapasitet kan me dessverre ikkje lova at alle bidrag vert lagt ut i dag. Følg med i veka som kjem!

Me i Fitjarposten ynskjer alle ein riktig fin 17. mai.