Osternes Mannskor har gledd Fitjar-bygda i 77 år, og nådde eit nytt høgdepunkt med den varierte fiskekabareten «De» mann før eit kast» i Kultursalen laurdag kveld.

Over 300 fylte Kultursalen, så ikkje ein stol stod tom, då mannskoret inviterte til fiskekabareten «De» mann før eit kast», kalla opp etter den kjende låten til Johannes Kleppevik. Og ingen såg ut til å angra på frammøtet, for det var ikkje måte på kor velsmakande meny hovmeister Svein Kåre Meling hadde å by på denne kvelden.

Det gjennomgåande temaet var fisk, og variasjonen over temaet var stor. Alt frå Petter Dass til lokale namn, som Johannes Kleppevik, Busserulls og Salhuskvintetten. Både korsong, allsong, solosong og diktlesing stod på menyen. Blant mykje anna, og felles for alt var at publikum såg ut til å bli heilt bergteke. Her veksla det mellom smil og lått, og meir vemodige innslag, som sikkert lokka fram tårer i ein og annan augekrok oppover i salen. Høgdepunkta stod formeleg i kø.

Solistane har me høyrt før, og dei verka betre førebudde enn nokon gong. Ann-Sofie Drønen leia allsongen i tillegg til at ho framførte fleire solonummer. Ho imponerte med levande tolking, spesielt i skillingsvisa «Fiskerpigens sang». – Vemodig vakkert, som hovmeister Svein Kåre Meling sa. Martin Hatlevik har imponert oss med song og tale, med og utan gitar, i meir enn ein mannsalder. Og han står stødigare på scenen enn nokon gong. Denne gongen med tolkingar av bl.a. «Sildefiske på Doggerbank». At Tom Rydland er ein allsidig mann, har me alltid visst. Tolkinga av Kleppevik-låten «Kom med sommar og sol» synest me var svært gripande. Og i «Eg rodde meg ut» fekk han fram smilet hos publikum. I dette nummeret fekk me òg gle oss over skodespelarkunstene til John Abotnes. Kjekt! Den eldste av solistane imponerte kanskje mest av alle. Ingolv Rimmereid har fylt 85 år, men greidde seg strålande som alltid. «Fiskarvise» av Birger Røksund sat som eit skot.

Per Drønen var hyrt inn som opplesar, som vanleg med stor suksess. I «Kastevågen» av Birger Røksund» fekk han fram gapskratten hos publikum. At Harald Johan Sandvik er ein god opplesar, visste me frå før. Denne gongen fekk me gle oss over det i tolkinga av Jacob Sande-dikta «Legende» og «Då Gud heldt fest i Fjaler». Spesielt det siste gjorde sterkt inntrykk; – norsk litteraturs vakraste fisketur, som Svein Kåre Meling kalla det.

Fleire høgdepunkt kunne sikkert vore nemnde i denne strålande kabareten. Som blei bunden saman og losa trygt i hamn av ein velopplagt hovmeister, Svein Kåre Meling. Han krydra framsyninga med eit utval sanne historier frå Bømlo.

Styreleiaren i Osternes Mannskor, Karvel Strømme, runda av arrangementet med velfortente blomstrar som takk til aktørane. Judith Hageberg fekk blomar for å ha styrt tekst og bilete på storskjermen i bakgrunnen. Orkesteret bestod av Harald Rydland, trekkspel, Svein Tørnquist, flygel, Heine B. Helland, gitar, Steinar Vik, slagverk. Svein Tørnquist fekk sin ekstra velfortente takk for godt akkompagnement og for å ha arrangert musikken for kor. Påskjøninga måtte han opna på staden, naturlegvis ein stor laks!

Elles takka ordførar Wenche Tislevoll for ei strålande framsyning. Me kan berre slutta oss til hennar ord: – Me kan vera stolte over kulturtilbodet i Fitjar! Me kan leggja til at me ikkje minst er takknemlege; dette var strålande! Og til dei som ikkje fekk framsyninga med seg: Dirigent og regissør Ole Christian Ottestad fortel at det blir ei ny framsyning laurdag 26. november.

Gled deg!