Ein av huseigarane i Koløyo har sendt oss ein e-post.

Kommunen sine folk rykte ut i dag då det kom klage på dårleg vasstrykk. Arild Vik fortel at det vart oppdaga lekkasje i vass-leidninga ved Sjoareset. Vatnet måtte stengjast av, og me vonar at utbetringa er i full gang.