Ikkje alle bladfolk er like godt orientert i geografien. Eg jobba ein gong i lag med ein gamal sjømann som hadde reist mykje i det fjerne østen. Ein dag fekk han tak  i ei norsk avis. Der stod det

«Storbrann i Bergen Nabobyen Haugesund er også truga.