Litt yr frå morgonen av i dag, men når skodda lettar, skin kanskje sola?

20. juli vart rekna som minnedag for heilage Margrethe av Antiokia, les me i Store norske leksikon. Det var ein viktig merkedag med omsyn til veret. Dersom det regna den dagen, ville det bli dårleg ver i fleire veker. Det er ulik bruk av symbol på primstaven for denne dagen. Nokon nemner ein sirkel eller ei ause. Då høver følgjande utsegn: Dersom Marit fekk noko i vassausa si, så blei det vanskeleg å få høyet tørt den sommaren. Andre symbol kunne vere krone, glorie med kross, hjul, sol eller ein greip.

Om datoen 25. juli, med det folkelege namnet Jakob våthatt, seiest det at regn denne dagen skulle gi ein våt haust. Me får sjå i slutten av neste veke! Merket på primstaven skulle symbolisere ein våt hatt.

Symbol som vart brukt på primstavar for merkedagen 20. juli let seg ikkje kopiere.