Isbrytaren, med raud kniv som går under isen og knekkar, og gule venger som pressar isen ned og ut til sida. Foto: Harald Johan Sandvik

Steinar Andersen synte den nye slepebåten, «Daafjord», og isbrytarutstyret dei sjølv har utvikla.

Av: Harald Johan Sandvik

Formannskapet i Fitjar ynskjer å koma ut til verksemdene i kommunen nokre gonger i året. Onsdag var dei på Dåfjorden Slipp AS, der dei vart tekne imot av eigaren, Steinar Andersen. Politikarane vart inviterte opp i kantina, der dei fekk informasjon om drifta på verftet.

Verftet har for tida 10 tilsette og fire innleigde arbeidarar. I mange år har dei vore kjende for å vera spesialistar på stålarbeid på gamle skip, og det at dei klinkar skipsplater etter gamal metode er dei nesten åleine om i landet. Berre eit verft i Kristiansand kan stilla på sida av dei i det faget.

Her i Dåfjorden kjem dei gamle slitarane frå norsk kystfart for å få gjort reparasjonar. «Stavenes», «Granvin» og «Tysnes» er eksempel på båtar som får hjelp her.

Formannskapsmedlemene er interesserte tilhøyrarar når Steinra Andersen, til venstre, fortel. Vidare frå venstre: Arne Prestbø, Dagfinn Brekke og Sigurd Andre Maraas. Foto: Harald Johan Sandvik

Avhengige av støtte frå Riksantikvaren

Dette er likevel ikkje berre enkelt for verftet. Dei fleste av båtane i denne gruppa er avhengige av støtte frå Riksantikvaren til restaurering og utbetringar, og her er det kamp om kronene.

Steinar Andersen har fleire gonger vore i dialog med Riksantikvaren for å få føreseielege tilskot til prosjekta som ligg og ventar, men utan resultat så langt. Her ser formannskapet at dei bør gå inn og påverka nøkkelpersonar og prosessar.

På bakgrunn av uvissa rundt restaureringsinntekter, må verftet ta andre oppdrag og sjølv finna nye nisjar. Fitjarposten har tidlegare presentert den nyutvikla slepebåten «Daafjord», som med 7,7 m. lengde og stor breidde kan syna til unike testresultat når det gjeld stabilitet, og trekkraft på 8,5 tonn! Kundar kan vera rederi, entreprenørar og havner. Dei har også teikningar på større utgåver, 15 og 24 meters lengde.

Slepebåten «Daafjord». Foto: Harald Johan Sandvik

Utvikla isbrytarmodul

No ligg det også ein spanande, stor, ny sak på kaikanten: Ein isbrytarmodul som kan koplast til slepebåten.

Ordinære slepebåtar bryt isen ned, men det ligg mykje sørpe igjen i råka. Prinsippet på denne nye isbrytaren er at du får ein kniv under isen og bryt den opp i 7,5 meters breidde, samtidig som ei stor venge på kvar side sørgjer for at isflaka vert pressa inn under isen på sidene, slik at råka er open og fri for sørpe.

Denne utgåva er designa for is opp til 1 meter tjukne! Modulen flyt sjølv, og har ballasttankar for å kunna justera djuptgåande i høve til slepebåten. Slepebåten har ordinært vridbart propellutstyr. Under isbryting reknar ein 30 prosent motorkraft til knekking og 70 prosent til framdrift

Isbrytaren er nesten klar til testing, difor burde dei helst vore i Østersjøen no, der det ligg 60 centimeter is.

Bjarne Engen har konstruert både slepebåten og isbrytaren.