15.7 C
Fitjar
måndag, 1. juni 2020

Oppmodar elevane til å vaksinera seg!

Leiande helsesjukepleiar i Fitjar, Linn Therese Olaussen vitja Fitjar ungdomsråd i dag, og oppmoda dei til å fortelja elevar på vidaregåande at dei kan vaksinera seg mot aktiv hjernehinnebetennelse. -...

Skal arbeida meir for barn og unge

Formannskapet vedtok kva oppgåver kulturkontoret skal prioritera, og kva oppgåver som forsvinn. I budsjettvedtaket i kommunestyret vedtok politikarane at Fitjar kommune måtte kutta kultursjefstillinga med 20% for å spara...

– 12 prosent av Fitjar sine innbyggjarar ...

Formannskapet på Fitjar fekk presentert det første fullstendige framlegget til kommuneplanen sin samfunnsedel 2020-2040 i dag. Kommuneplanen sin samfunnsdel har vore jobba med lenge, og no byrjar ein å...

Maraas var ikkje nøgd med svara han ...

Varaordførar Sigurd Andre Maraas (FrP) hadde sendt inn ei rekke spørsmål til formannskapsmøtet i dag, men var ikkje nøgd med alle svara. - Eg føler spørsmålet mitt ikkje vert tatt seriøst.

Blir det meir lys i miljøgata?

Lysa i miljøgata er for dårlege, og no skal dei fiksast, men ingen veit heilt kva tid dei skal fiksast. I førre veke skreiv me om miljøgata, og...

Samde om ny brannstasjon

Mange har latt seg engasjera i debatten om kor den nye brannstasjonen i Fitjar skal plasserast, no er politikarane i formannskapet einige om kor dei ynskjer å plassera den.

– 4 minutt kan bety alt i ...

Fitjar brann- og redning hiv seg inn i diskusjonen om plasseringa av ny brannstasjonen i Fitjar, og fleire av dei er svært kritiske til å byggja ny stasjon i Årskog.

Fitjar måtte retta fleire regelbrot

Når fylkesmannen i Vestland hadde tilsyn med om Fitjar kommune fylgde paragraf 19g i barnehagelova i fjor fann han fleire regelbrot, som måtte rettast på om kommunen skulle unngå pålegg.

Stiller seg spørjande til den dårlege belysninga ...

- Var ikkje heile poenget med miljøgata å gjera sentrum tryggare, spør kjøpmann Odd Sverre Larsen, som er bekymra for dei som ferdast i det mørklagte sentrum. Er du...

Fitjar kommune rapporterer eit godt økonomisk resultat ...

Fitjar kommune har skapt eit godt økonomisk resultat for 2019, med eit mindreforbruk på 6,1 mill. kr. - Vi har nytta våre økonomiske ressursar i tråd med budsjettet,...
- Annonse -
- Annonse -

Følg oss!

2,637TilhengjararLik
270FølgararFølg
292FølgararFølg

Siste artiklar

Varslar større endringar i Wärtsilä – slutt ...

Det er førebels uvisst om endringane vil føra til nedbemanning på Stord. Like før koronakrisa slo ut, den...

19-åring gjorde skade på bil ved vindmølleparken

Har erkjent å stå bak skadeverket. Politiet meldte søndag kveld at fleire bilar som stod parkert ved vindmølleparken...

Botn – gaukereiret!

Rundt Botnavatnet gjel gauken for harde livet i desse dagar, så det er berre å ta turen opp dersom du synest...