14.4 C
Fitjar
torsdag, 8. juni 2023

Friluftsstudentar undersøkjer: – Korleis blir friluftslivet påverka ...

To bachelorstudentar frå Høgskulen på Vestlandet i Sogndal har dei siste dagane vore i Fitjar for å få lokalkjende folk i tale om korleis me opplever å ha ein vindmøllepark i nærleiken. No har vindmølleparken...

Til kamp mot Kystverket sitt søksmål mot ...

- Vil statsråden sørga for at staten ikkje straffar selskap for forseinkingar som fylgje av tiltak som er sett i verk i møte med pandemien? I oktober leverte...

Ynskjer å gjera det attraktivt å bygga ...

Utval for plan og miljø foreslår å redusera byggjesaksgebyret på einebustadar med energiøkonomiserande tiltak. Utvalet for plan og miljø handsama denne veka framlegget for gebyrregulativ i Fitjar kommune i...

No har dei bestemt seg for kvar ...

Kommunestyret har endeleg konkludert, og det vert ny kommunale barnehage ved innkøyrsla til Rossneset. Sidan september har det vore diskutert kvar den nye kommunale barnehagen i Fitjar skal...

Vil la det nye formannskapet bestemma over ...

Fleirtalet i formannskapet i Fitjar røysta, etter ein lang diskusjon, for å utsetja heile saka om retaksering av eigedomsskatten.   Fitjar kommune, som andre kommunar, må taksera alle eigedommane i kommunen kvart tiande år. Loven...

Fitjar kan tilsetta nyutdanna lege til hausten

- Ein LIS-1 lege vil supplera legedekninga og gjera den mindre sårbar. Som ein del av Regjeringa si tiltakspakke i samband med koronapandemien vart det oppretta 100 midlertidige...

Brukarutval for Fitjar bu- og behandlingssenter

I desse dagar her det blitt etablert eit brukarutval for Fitjar bu- og behandlingssenter. Dette er heilt nytt for helse- og omsorgssektoren i Fitjar. Det politiske initiativet kom frå Harald Rydland og KrF. Bakgrunnen er...

Framtidsretta eldreomsorg i Fitjar

Debatt: - Det hjelper ikkje med moderne omsorgsteknologi på institusjon eller i heimen, utan at personane som jobbar i tenestene har den fagleg gode kompetansen som trengst. Av: Ragnhild Prestbø, 8.kandidat Fitjar Høgre Arne Prestbø, 3.kandidat...

– Eit historisk val

Denne veka gjorde Fitjar kommunestyre eit historisk val, når dei for alle første gong valde kven som sit i ungdomsrådet i kommunen. Fitjar har i mange år hatt...

Blir det meir lys i miljøgata?

Lysa i miljøgata er for dårlege, og no skal dei fiksast, men ingen veit heilt kva tid dei skal fiksast. I førre veke skreiv me om miljøgata, og...
- Annonse -
- Annonse -

Siste artiklar

Svarar for tregt på telefonen

I 2022 ringte telefonen 27.205 gongar hos Sunnhordland legevakt, men berre 65% av dei som ringte fekk svar «raskt» nok.

Ny kontrakt til Fitjar Mek

- Vi er stolte over den inngåtte kontrakten, seier verftsdirektør Hugo Strand i ei pressemelding. FSV Group...

– Overlever ikkje i mange år med ...

- Me er optimistiske på å få snudd tala, seier dagleg leiar Edith Helland. Edith Helland og sambuaren...