20.9 C
Fitjar
laurdag, 10. juni 2023

Vil at born med særskilte behov ogso ...

Utval for oppvekst og omsorg innstilte på å vedta nye vedtekter for skulefritidsordninga i Fitjar. Etatssjef for oppvekst- og kultur John Karsten Raunholm, har saman med ei arbeidsgruppe laga framlegg til nye vedtekter for skulefritidsordninga...

Ingen merknadar til godtgjerslereglementet

Formannskapet hadde ingen framlegg til endringar på reglement for godtgjersle til folkevalde. Fitjar kommune skal evaluera godtgjerslereglementet kvart fjerde år, før ny kommunestyreperiode tek til. Administrasjonen har ikkje motteke problemstillingar som knyter seg til gjeldande...

Renoverer romma i same slengen

Vasslekkasje ved Fitjar bu- og behandlingssenter(FBB) fører til omfattande arbeid på romma. No går formannskapet inn for å renovera romma samstundes som skaden vert fiksa. Det var i oktober...
- Annonse -
- Annonse -

Siste artiklar

Nytt tap for «gåvmilde» Fitjar

A-laget til Fitjar gjekk på eit nytt stortap då dei måtte tola 2–5 for Minde på heimebane fredag kveld.

Pant boksen – spar livet til ei ...

– Kast ikkje boksar og anna søppel i naturen, heiter det i ein kampanje som Norges Bondelag køyrer i desse dagar.

Hatlevikbasar for 38. gong

Laurdag 8. juli er det igjen klart for den tradisjonsrike Hatlevikbasaren, skriv Håkon C. Hartvedt i ei pressemelding.