15.5 C
Fitjar
tysdag, 28. september 2021
- Annonse -

Må gjera hastevedtak for å ikkje mista ...

Fitjar kommune har endeleg fått søkjarar på dei to ledige legestillingane i Fitjar, men det er eit problem. Dei ynskjer å vera kommunalt tilsette og ikkje private næringsdrivande.

KOFA meiner Fitjar braut regelverket i brannstasjonsaka: ...

Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) har konkludert i brannstasjonssaka, og sjølv om dei meiner Fitjar braut reglane vert utfallet ståande. Dermed tilbyr kommunen jobben til Engevik & Tislevoll.

Vil sjå dei lokale takseringsreglane parallelt med ...

Jo Kjetil Strand (H) hadde i forkant av formannskapsmøtet stilt ei rekke spørsmål kring eigedomsskatten i Fitjar. I går fekk han svar frå ordførar Harald Rydland. Strand bad...

Raude nivå, heimekontor og stengte treningssenter: – ...

Formannskapet meiner det integrert bu- og arbeidsmarknaden med høg mobilitet i arbeid og fritid, og påvist mutert virus på Stord gjer det naudsynt å setja i verk strenge smittevernstiltak.

Stiller spørsmål om eigedomsskatten

Jo Kjetil Strand (H) stiller spørsmål rundt retakseringa og utskriving av eigedomsskatten i Fitjar kommune. Høgrerepresentanten har merka seg det store engasjementet frå innbyggjarar og hytteeigarar i forbindelse...

Slik kan Fitjar sentrum sjå ut i ...

Heilårshamn i sentrum, 100 nye leilegheiter med parkeringskjellar og forlenga miljøgate. Dette er nokre av ideane som kan bli realitet i den nye reguleringsplanen for sentrum. Den nye...

Vil hjelpa serveringsbransjen i Fitjar

Fitjar kommune skal dela ut 290.000 kroner til lokalt næringsliv, og rådmannen rår politikarane til å støtta serveringsbransjen i denne runden. - Det er viktig å bidra til...

– Eigedomsskatten skal ikkje setjast høgare enn ...

Ordførar Harald Rydland og varaordførar Sigurd Andre Maraas får framleis mange henvendingar om eigedomsskatten. - Me var for ei tid sidan ute med eit lesarbrev om eigedomsskatten i...

Ynskjer seg reiselivskoordinator i Fitjar

Fitjar Næringsråd har søkt om kr 40 000,- til «Reiselivskoordinator i Fitjar». Fitjar reiselivsgruppe og Fitjar Næringsråd, ynskjer å profilera Fitjar kommunen på ein profesjonell og målretta måte,...

Vil ha meir støtte til mjølkeproduksjon

– Dette er avgjerande for å skape framtidstru, evne og lyst til å satse i næringa, seier fylkesordførar Jon Askeland etter at fylkesutvalet, i høyringsinnspel til jordbruksforhandlingane, ber om auka investeringsstøtta...
- Annonse -

Følg oss!

2,669TilhengjararLik
270FølgararFølg
292FølgararFølg

Siste artiklar

Strikkefeber gir gode kår for skattkammeret til ...

Kate Helland hadde lenge tenkt på at ho hadde lyst til å starte noko eige. Då moglegheita baud seg, hoppa ho...

Meiner avslag på søknad vil setje tolv ...

Tiltakshavaren som nyleg vart pålagt stans i arbeidet med steinuttak på Årskog, meiner vedtaket får enorme konsekvenser.

Bondelagsleiaren i Vestland: Salet av mjølkekvotar er ...

Anders Felde, leiar i Vestland bondelag, meiner at det høge talet på bønder som har søkt om å selje mjølkekvoten, er...