14.4 C
Fitjar
torsdag, 8. juni 2023

Kostnadssprekk på 20 millionar kroner

Totalkostnaden for den nye kommunale barnehagen vert langt dyrare enn rekna. Infrastruktur til tomta, prisauke på materiell og dyrare forprosjekt er nokre av årsakene. I fjor kom endeleg vedtaket...

Kjempar for at kunstverket skal få sjå ...

Kommunedirektøren meiner det vil kosta for mykje å få fram kunstverket att. - Kvar har han funne prisane, spør kunstforkjempar Karvel Strømme. Når ungdomsskulefløya ved Rimbareid skule stod ferdig...

Går hardt ut mot kommunen – avslaget ...

Bente Tislevoll ynskjer å overta garden etter faren, men kan bli tvinga til å selja garden då kommunen ikkje vil gje ho fritak frå den personleg buplikta. Utflytta fitjarbu...

Ikkje nok koronamidlar: sjå kven som må ...

Slik vert fordelinga av 6. runden med koronamidlar i Fitjar kommune, med mindre politikarane gjer endringar i siste sekund. Igjen skal det delast ut koronamidlar i Fitjar kommune, og...

Farleg å vera hjort på Fitjar

Heile 293 hjort vart skote på Fitjar under hjortejakta i 2021. Fitjar var tildelt 319 dyr, og dermed hadde ein fellingsprosent på heile 92 prosent. -...

Tilsyn ved alle skulane og barnehagane i ...

Vanskar med å utføre tilfredsstillande reinhald og ha god hygiene,støy frå ventilasjonsanlegg, manglande radonmåling og behov for nytt golvbelegg er nokre av funna som blei gjort under tilsyna.

Vil ynskja flyktningar frå Ukraina velkommen: – ...

Ordførar Harald Rydland vil at Fitjar skal ta i mot flyktningar frå Ukraina, og tar opp saka på neste formannskapsmøte. - I Fitjar er det husrom og hjarterom nok...

Manglar ferievikar til legesenteret, heimesjukepleia og bu- ...

Fitjar treng fleire ferievikarar til helsesektoren, og utvidar søknadsfristen til fleire stillingar. På Fitjar kommune si heimeside kan ein lesa at kommunen utvidar søknadsfristen på tre stillingsannonsar. Dette gjeld...

Vil senka fartsgrensa

Politikarane vil ha lågare fartsgrense, prioriteringsliste for vegljos og at trygg ferdsel på sjøen skal inn i planen. Fitjar kommune er straks ferdig med å revidera Trafikktryggingsplanen sin, no...

No skal det bli orden på slammet ...

Snart er ein splitter ny slamavskiljar på plass i Fiskaneset, og med den skal det endeleg bli slutt på driftsproblem og dårleg reinsing i området. I den nye kommunedelplanen...
- Annonse -
- Annonse -

Siste artiklar

Svarar for tregt på telefonen

I 2022 ringte telefonen 27.205 gongar hos Sunnhordland legevakt, men berre 65% av dei som ringte fekk svar «raskt» nok.

Ny kontrakt til Fitjar Mek

- Vi er stolte over den inngåtte kontrakten, seier verftsdirektør Hugo Strand i ei pressemelding. FSV Group...

– Overlever ikkje i mange år med ...

- Me er optimistiske på å få snudd tala, seier dagleg leiar Edith Helland. Edith Helland og sambuaren...