9 C
Fitjar
tysdag, 26. oktober 2021
- Annonse -

Koronasituasjonen held fram med å kosta kommunane ...

Sjølv med lite smittetrykk i Fitjar kostar koronapandemien kommunen nærare 2,3 millionar berre dei tre første månadane i 2021. Statsforvaltaren i Vestland held fram med å kartlegga kommunane...

Meiner framlegg frå FrP er distriktsfiendtlig

Ung i Trafikken meiner Frp-forslag kan føra til fleire drepne i trafikken. Frp fremmer i dag eit forslag i Stortinget om å fjerna prikkbelastningen på førarkortet. Norge sin...

Håpar på fleire basestasjonar med den nyaste ...

Dialogen mellom Fitjar kommune og Telenor held fram. I fjor vitja dekningsdirektøren i Telenor, Bjørn Amundsen, Fitjar, og i møte med ordførar Harald Rydland fekk han høyra om kor...

Fitjar kan tilsetta nyutdanna lege til hausten

- Ein LIS-1 lege vil supplera legedekninga og gjera den mindre sårbar. Som ein del av Regjeringa si tiltakspakke i samband med koronapandemien vart det oppretta 100 midlertidige...

Fylkeskommunen doblar talet på sommarvikarar – lyser ...

- Som følgje av koronapandemien ser vi at det er langt færre sommarjobbar tilgjengeleg rundt om i år. Difor strekkjer vi oss litt ekstra for å kunne tilby fleire slike oppgåver dette...

Ueinige om kor mange dagar av forseinkinga ...

Samferdselsministeren ynskjer å oppnå forlik med Fitjar Mek, men meiner verftet ikkje har lagt fram tilstrekkeleg dokumentasjon på årsakssamanhengen mellom forseinkinga og pandemien. Kystverket har gått til søksmål...

Endeleg er kontrakten signert

Etter mykje om og men kunne Fitjar kommune endeleg få signert kontrakt med entreprenørane som skal byggja den nye brannstasjonen i Fitjar. - Fitjar kommune og Engevik & Tislevoll...

Til kamp mot Kystverket sitt søksmål mot ...

- Vil statsråden sørga for at staten ikkje straffar selskap for forseinkingar som fylgje av tiltak som er sett i verk i møte med pandemien? I oktober leverte...

Kan dette vera løysinga på legemangelen i ...

Formannskapet gav i dag rådmannen mynde ut 2021 til å gjera om fastlegeheimlar til fastlønna kommunale legestillingar. Formannskapet var i dag samla for vekas tredje møte, der heile...

Vil halda «Kyrkje-aksen» open

Formannskapet kom med sine «siste» innspel til reguleringsplanen i sentrum Politikarane fekk denne veka presentert ein detaljer planomtale for den kommande reguleringsplanen for sentrum. Rådmann Olaug Haugen og...
- Annonse -

Følg oss!

2,669TilhengjararLik
270FølgararFølg
292FølgararFølg

Siste artiklar

Kvinne køyrde ut av vegen ved Svartasmoget

Ho blir politimeld for aktlaus køyring. Måndag ettermiddag i 15.40-tida fekk politiet melding om eit trafikkuhell ved avkøyrsla...

Fallande fiskeprisar gjekk hardt ut over Engesund ...

Engesund Fiskeoppdrett tapte over 13 millionar kroner i 2020. Koronaåret 2020 blei eit tøft år for Fitjar-bedrifta, som...

Marius imponerte i Flyplassmila

Tre fitjarbuar deltok på 10 kilometer i Flyplassmila på Stord lufthamn laurdag ettermiddag, og best av dei blei Marius Pedersen, som...