15.1 C
Fitjar
torsdag, 8. juni 2023

Må ut med 10.000 kroner for ulovleg ...

Politikarane og administrasjonen i Fitjar er einige, og skriv ut pålegg til G. Strand Entreprenør AS for brot på plan- og bygningslova. Det var under synfaring at...

Utrygg kvardag for grendaskulane

Lesarbrev: Atter ein gong har det kome forslag frå rådmannen om å flytta 7.klassingane frå Øvrebygda skule til Rimbareid skule, og leggja ned SFO ved Øvrebygda skule. Av:...

Forlengar forbodet mot hendingar med meir enn ...

Kultur- og likestillingsminister Abid Raja informerte i dag om at regjeringa forlengar forbodet mot store hendingar. Fleire store festivalar har bedt om svar frå regjeringa om sommarens hendingar....

Legesituasjonen i Fitjar: vikarar vil kosta 770.000 ...

Framleis er det ingen aktuelle søkjarar til dei to ledige fastlegestillingane i Fitjar. No vurderer rådmannen vikarbyrå. I neste veke får utval for oppvekst og omsorg ei sak...

– Det har vore mykje personkritikk på ...

Ordføraren gav tydeleg beskjed om at det har vore vanskeleg å ta til seg ein del av kritikken som har kome i samband med skuledebatten. Av: Harald Johan Sandvik Det har vel aldri vore større dramatikk...

Godkjenner skulesalet

Kristian Skumsnes får kjøpa Osternes skule. I 2017 fekk Osternes grendalag lov til å selja Osternes skule, fri for klausular om gjenkjøp frå Fitjar kommune, men med atterhald om at dei skulle få godkjenna kjøpar,...

Slik vil Fitjar kommune nytta 13,5 million ...

Formannskapet gav rådmannen løyve til å setja i verk investeringar for 13,5 million kroner. Totalt vedtok kommunestyret investeringar for 35 millionar kroner under budsjetthandsaminga i fjor, og i...

– 12 prosent av Fitjar sine innbyggjarar ...

Formannskapet på Fitjar fekk presentert det første fullstendige framlegget til kommuneplanen sin samfunnsedel 2020-2040 i dag. Kommuneplanen sin samfunnsdel har vore jobba med lenge, og no byrjar ein å...

Må gjera hastevedtak for å ikkje mista ...

Fitjar kommune har endeleg fått søkjarar på dei to ledige legestillingane i Fitjar, men det er eit problem. Dei ynskjer å vera kommunalt tilsette og ikkje private næringsdrivande.

Vil unngå arbeidslivskriminalitet i bygg- og anleggsnæring

- Eg er stolt av å vedta dette dokumentet, uttala representant Bård Inge Sørfonn når kommunestyret handsama saka om avtalevilkår for kommunen sine anskaffingar. Kommunestyret i Fitjar vedtok samrøystes...
- Annonse -
- Annonse -

Siste artiklar

Svarar for tregt på telefonen

I 2022 ringte telefonen 27.205 gongar hos Sunnhordland legevakt, men berre 65% av dei som ringte fekk svar «raskt» nok.

Ny kontrakt til Fitjar Mek

- Vi er stolte over den inngåtte kontrakten, seier verftsdirektør Hugo Strand i ei pressemelding. FSV Group...

– Overlever ikkje i mange år med ...

- Me er optimistiske på å få snudd tala, seier dagleg leiar Edith Helland. Edith Helland og sambuaren...