12 C
Fitjar
måndag, 25. oktober 2021
- Annonse -

Jo Kjetil Strand toppar kommunelista til Fitjar ...

Fitjar Høgre samlast i går til nominasjonsmøte i laget. Wenche Tislevoll annonserte i haust at etter 16 år i kommunestyret, 8 av dei som ordførar, ville ho ikkje stilla att. Mange har sidan venta spent...

Gav dispensasjon til brannstasjonen – Eit vedtak ...

Politikarane var alle samde om å gjera eit unntak frå arealformålet vis-a-vis Fitjar kultur- og Idrettsbygg for å få lov til å byggja brannstasjon på den utvalte tomta.

Fitjar får solide 9,78 millionar frå havbruksfondet

Staten skal straks betala ut 2,25 milliardar fordelt på 150 norske kommunar i frå havbruksfondet, og Fitjar kjem godt ut. På Fiskeridirektoratet si heimside kan me lesa at...

Kritisk til manglande tilbakemelding og treig sakshandsaming ...

- Storparten av innbyggjarane har no fått adresser som mellom anna gjer at posten kjem fram, og at naudetatane finn fram ved utrykkingar. Me ynskjer no å få på plass adresser...

Utset nominasjonsmøtet

Fitjar Høgre gjev nominasjonsnemnda 3 veker ekstra til det viktige arbeidet dei har føre seg. Mange «veteranar» i Fitjar politikken har i år annonsert at dei vil gje seg. Difor er spenninga rundt årets partilister...

Regnbogeflagget skal vaia i Fitjar kommune si ...

Fleirtalet i formannskapet på Fitjar var splitta om ein skal flagga med regnbogeflagget i høve Storapride eller ikkje, men fleirtalet vart samde om at det skal heisast den 28.juni.

Prøvde å utsetja opprettinga av utviklingsselskapet

- Eg foreslår å utsetja denne saka til etter budsjettet, slik at me ikkje no legg beslag på 3 millionar kroner før me har vedtatt budsjett. Formannskapet skulle...

Glade fitjargutar på sommarleir

Tre glade gutar frå Fitjar er denne veka blant dei 45 deltakarane som kosar seg forderva på sommarleiren til NFU på Sunnhordland folkehøgskule på Halsnøy. – Det kjekkaste...

Fleirtalet av utvalet endra meining om kvar ...

I feburar gjekk utval for oppvekst og omsorg samrøystes inn for å tilrå at den nye kommunale barnehagen vert lagt inni Rossneset. I dag endra 4 av 5 meining.

Vil at born med særskilte behov ogso ...

Utval for oppvekst og omsorg innstilte på å vedta nye vedtekter for skulefritidsordninga i Fitjar. Etatssjef for oppvekst- og kultur John Karsten Raunholm, har saman med ei arbeidsgruppe laga framlegg til nye vedtekter for skulefritidsordninga...
- Annonse -

Følg oss!

2,669TilhengjararLik
270FølgararFølg
292FølgararFølg

Siste artiklar

Fallande fiskeprisar gjekk hardt ut over Engesund ...

Engesund Fiskeoppdrett tapte over 13 millionar kroner i 2020. Koronaåret 2020 blei eit tøft år for Fitjar-bedrifta, som...

Marius imponerte i Flyplassmila

Tre fitjarbuar deltok på 10 kilometer i Flyplassmila på Stord lufthamn laurdag ettermiddag, og best av dei blei Marius Pedersen, som...

Nytt stortap for A-laget

A-laget til Fitjar måtte tola nok eit stortap då Nymark kom på besøk på Fitjar-graset laurdag ettermiddag, og gjestene frå Bergen...