15.1 C
Fitjar
torsdag, 8. juni 2023

12 hjelpepleiarar er over 60 år: No ...

- Ser ein på Fitjar kommune sitt framtidige kompetansebehov opp mot at det er 12 hjelpepleiarar som no er over 60 år, vil det vera naudsynt at kommunen viser interesse og deltek...

Vil unngå arbeidslivskriminalitet i bygg- og anleggsnæring

- Eg er stolt av å vedta dette dokumentet, uttala representant Bård Inge Sørfonn når kommunestyret handsama saka om avtalevilkår for kommunen sine anskaffingar. Kommunestyret i Fitjar vedtok samrøystes...

No skal barnehagen på anbod. Men med ...

Kommunestyret fryktar fleire kostnadssprekker, og la ein plan B for den nye kommunale barnehagen. Nye utrekningar viser at den nye kommunale barnehagen vert 20 millionar kroner dyrare. Dette skuldast...

Fitjar tar i mot 35 flyktningar

- I tillegg kjem eventuelle familiegjenforeiningar, då det høgst sannsynleg berre kjem kvinner og born i første omgang. Ordførar Harald Rydland var tidleg ute i media og uttala at...

Fryktar vindmøllene skal forureina drikkevatnet i Fitjar

Politikarane var ikkje samde om vindmølleparken burde vera eit tema i risiko- og sårbarheits analysen. Fitjar og Stord kommune har saman tatt ein revisjon av den overordna risiko- og...

Denne verksemda er uroa for framtida

Fryktar både ulykker og nedgang i omsetninga. Thea Træet AS og Aarskog Elektro AS har gått saman om eit innspel til den nye reguleringsplanen for sentrum. Planen er på...

– De kan ikkje teikna ein barnehage ...

Jo Kjetil Strand(H) er klar i sin tale; her må me skalera ned. Ordskiftet går raskt under formannskapsmøtet og handlar om den kommunale barnehagen, og kostnadssprekken på 20 millionar...

Vil setja Fitjar på kartet

- Fitjar som populær destinasjon og attraktiv plass å bu, slik opnar reiselivsgruppa til Fitjar næringsråd deira søknad til Fitjar kommune. Reiselivsgruppa ynskjer å halda fram med å ein...

Lufta sin frustrasjon over dyre vikarbyrå

Politikarane må ut med nærmare 650.000 kroner i jakta etter ny fastlege. Fastlegemangelen i Fitjar held fram, og kommunen har fått erfara at det ikkje er billig med vikarbyrå....

Formannskapet splitta: skal vegane vera kommunale eller ...

Formannskapet hadde delte meiningar om kva vegar som skulle bli omgjort til private, men fleirtalet landa til slutt på ei tilråding til kommunestyret. Nok ein gong hadde formannskapet saka...
- Annonse -
- Annonse -

Siste artiklar

Svarar for tregt på telefonen

I 2022 ringte telefonen 27.205 gongar hos Sunnhordland legevakt, men berre 65% av dei som ringte fekk svar «raskt» nok.

Ny kontrakt til Fitjar Mek

- Vi er stolte over den inngåtte kontrakten, seier verftsdirektør Hugo Strand i ei pressemelding. FSV Group...

– Overlever ikkje i mange år med ...

- Me er optimistiske på å få snudd tala, seier dagleg leiar Edith Helland. Edith Helland og sambuaren...