6.2 C
Fitjar
laurdag, 6. mars 2021

Snur i Skålevik-saka

Ny reduksjon av planarealet i frå tiltakshavar, snur rådmannen sitt nei til ja. I desember handsama utval for plan og miljø ei sak om reguleringsplan i Skålevik. Tiltakshavar ynskja...

Næringslivet i Sunnhordland kom med innspel til ...

På fredag legg regjeringa fram ny tiltakspakke til næringslivet. FrP gjennomførte difor digitale innspelsmøter onsdag for å ta pulsen på Hordalandsnæringslivet. På Sunnhordlandsmøte deltok Stord næringsråd, Atheno, Visit...

Fekk mykje å melda attende til Stortinget

Stortingsrepresentant Torill Selsvold Nyborg (KrF) fekk ein travel og lærerik dag saman med ordførar Harald Rydland. Tema for dagen var eit ope og inkluderande arbeidsliv. I løpet av...

Prioriterer Årskog museum over Sunnhordland museum

Politikarane på Fitjar fann ikkje rom for å støtta Sunnhordland museum med nær ein halv million kroner. Sunnhordland museum ynskjer å byggja eit nybygg på Sunnhordlandstunet for nær...

Portforbod – drastisk, men nausynt?

Kva tenkjer dei lokale politikarane om portforbod? Me har tatt ein prat med dei lokale gruppeleiarane for å høyra kva dei meiner om saka. Regjeringa ynskjer å gjera...

Fylkesmannen opphevar kommunen sitt vedtak

Fylkesmannen sender saka om etablera vass- og avløpsanlegg i hytteområde Bøkjeneset og Lønavågen tilbake til kommunen for ny handsaming. Etter fleire forsøk på å etablera vass- og avløpsanlegg...

– Legesenteret vil vera bemanna og innbyggjarane ...

Rådmann Olaug Haugen fortel at det vert jobba dagleg med å finna nye legar til Fitjar, og ynskjer å forsikra innbyggjarane om at legesenteret vil verta bemanna uansett.

Panasonic, Equinor og Hydro vil byggja stor ...

- Det ikkje realistisk at me er i stand til å ta i mot ei slik etablering i Fitjar innanfor den korte tida me snakkar om. Difor er det betre at me...

Fitjar vil ikkje endra tildelingsbeslutninga i konkurransen ...

Fitjar kommune og Fronta vert ikkje einige. No går saka til klagenemnda for offentlige anskaffelser, der behandlingstida er opp til to månadar. I starten av desember gjekk eit...

Fitjar får midlar til digital heimeopplæring

Regjeringa deler ut over 80 millionar til digital heimeopplæring for å jamna ut forskjellane mellom kommunane. Koronapandemien gjorde digital undervisning til kvardagen for mange elevar rundt om i landet....
- Annonse -
- Annonse -

Følg oss!

2,669TilhengjararLik
270FølgararFølg
292FølgararFølg

Siste artiklar

Vil gå 320 turar på eitt år: ...

Wenche Tislevoll og Martine Korsvik Pedersen har sett seg eit stort mål for året, og håpar at turane deira kan inspirera...

Fitjar Mekaniske forbigått: Norsk forskingsskip skal byggjast ...

Som eit koronatiltak fekk Havforskingsinstituttet pengar til nytt skip. No er det bestemte at det skal byggjast i Nederland – med...

Frisøren vart driftsteknikar: Storanlegget på Fitjar har ...

Kva har ein frisør, elektrikar, mekanikar, styrmann, rasekspert og fiskehelsebiolog til saman? Dei jobbar alle på Lerøy Sjøtroll Kjærelva.