5.8 C
Fitjar
laurdag, 25. mars 2023

Lufta sin frustrasjon over dyre vikarbyrå

Politikarane må ut med nærmare 650.000 kroner i jakta etter ny fastlege. Fastlegemangelen i Fitjar held fram, og kommunen har fått erfara at det ikkje er billig med vikarbyrå....

Formannskapet splitta: skal vegane vera kommunale eller ...

Formannskapet hadde delte meiningar om kva vegar som skulle bli omgjort til private, men fleirtalet landa til slutt på ei tilråding til kommunestyret. Nok ein gong hadde formannskapet saka...

Kostnadssprekk på 20 millionar kroner

Totalkostnaden for den nye kommunale barnehagen vert langt dyrare enn rekna. Infrastruktur til tomta, prisauke på materiell og dyrare forprosjekt er nokre av årsakene. I fjor kom endeleg vedtaket...

Kjempar for at kunstverket skal få sjå ...

Kommunedirektøren meiner det vil kosta for mykje å få fram kunstverket att. - Kvar har han funne prisane, spør kunstforkjempar Karvel Strømme. Når ungdomsskulefløya ved Rimbareid skule stod ferdig...

Går hardt ut mot kommunen – avslaget ...

Bente Tislevoll ynskjer å overta garden etter faren, men kan bli tvinga til å selja garden då kommunen ikkje vil gje ho fritak frå den personleg buplikta. Utflytta fitjarbu...

Ikkje nok koronamidlar: sjå kven som må ...

Slik vert fordelinga av 6. runden med koronamidlar i Fitjar kommune, med mindre politikarane gjer endringar i siste sekund. Igjen skal det delast ut koronamidlar i Fitjar kommune, og...

Farleg å vera hjort på Fitjar

Heile 293 hjort vart skote på Fitjar under hjortejakta i 2021. Fitjar var tildelt 319 dyr, og dermed hadde ein fellingsprosent på heile 92 prosent. -...

Tilsyn ved alle skulane og barnehagane i ...

Vanskar med å utføre tilfredsstillande reinhald og ha god hygiene,støy frå ventilasjonsanlegg, manglande radonmåling og behov for nytt golvbelegg er nokre av funna som blei gjort under tilsyna.

Vil ynskja flyktningar frå Ukraina velkommen: – ...

Ordførar Harald Rydland vil at Fitjar skal ta i mot flyktningar frå Ukraina, og tar opp saka på neste formannskapsmøte. - I Fitjar er det husrom og hjarterom nok...

Manglar ferievikar til legesenteret, heimesjukepleia og bu- ...

Fitjar treng fleire ferievikarar til helsesektoren, og utvidar søknadsfristen til fleire stillingar. På Fitjar kommune si heimeside kan ein lesa at kommunen utvidar søknadsfristen på tre stillingsannonsar. Dette gjeld...
- Annonse -
- Annonse -

Siste artiklar

Still klokka fram mot sommaren!

Det går mot lysare tider, og natt til søndag markerer me det med å stilla klokka ein time fram, mot sommaren.

Tips til hagen og inneplantene dine!

«Hagetips og plantestell» er temaet på Fitjar folkebibliotek førstkomande tysdag kveld. Biblioteket er ikkje lenger berre ein stad...

Den høge straumprisen gav kjempeinntekt for grunneigarane ...

Eigarane fekk utbetalt 3,4 millionar kroner etter rekordhøge inntekter frå Midtfjellet vindpark. Dei ekstraordinære straumprisane i 2022 har...