3.8 C
Fitjar
tysdag, 18. januar 2022

Gjer endringar i takseringsreglementet

- Endringane gjer at mange eigedommar får ny og redusert takst.  Eigedomsskatt har vore eit heitt tema i Fitjar sidan den nye retakseringa vart gjennomført, og nærare 300...

Sentrumsplanen: Treng 250.000 kroner til eksterne konsulentrapportar

Fitjar kommune treng meir kunnskapsgrunnlag om områda som er planlagt for utfylling i sjø, og Fitjarelva. Dermed må politikarane finna meir pengar til arbeidet med den nye reguleringsplanen for sentrum.

Seier nei til «Sommerfugl i Vinterland»: Ynskja ...

Kunstverket «Sommerfugl i Vinterland» har skapt stor merksemd og debatt. Midtfjellet Vindpark seier at dei må fjerna kunstverket for å følgja konsesjonen sin, men kva skjedde med vindparken sine eigne planar...

Stør reiseliv og fotoverksemd

Formannskapet i Fitjar handsama i går to tilskotssøknadar i frå næringslivet i Fitjar. John Arvid Skumsnes har søkt om økonomisk stønad på kr.18 000,- til verksemda si Kunst...

Full legedekning att til hausten

Rådmann Olaug Haugen kunne koma med ein skikkeleg gladsak til politikarane under dagens formannskapsmøte. Haugen kunne fortelja at det lange arbeidet med å få ordna legesituasjonen i Fitjar...

Nye reglar om fartsgrenser på sjøen

Fartsgrensene på sjøen blir endra. No blir det ikkje lov å køyre fortare enn 5 knop viss ein er mindre enn 50 meter frå folk som badar eller bademerkebøyer.

Fitjar kommune sendte brev til feil verksemd: ...

Feil og manglar i rapportar: No krev utvalet ein gjennomgang av NoRoSun sine skjenke- og salskontrollar Hausten 2020 vart det gjennomført skjenkekontroll hos Kråko Kafedrift As, som driv bryggekafeen...

Utvalet ynskjer meir informasjon: Ber om at ...

Treng betre oversikt før dei kan gå for eller imot om Fitjarøyane skal inn i ordninga; Utvalde kulturlandskap. Det har vore stor interesse rundt Fitjarøyane dei siste dagane...

Fleirtalet av utvalet endra meining om kvar ...

I feburar gjekk utval for oppvekst og omsorg samrøystes inn for å tilrå at den nye kommunale barnehagen vert lagt inni Rossneset. I dag endra 4 av 5 meining.

Eitt steg nærare Tveitaslottet

Prosessen med å få ferdig dagsturhytta rullar og går, og i går vart det gitt dispensasjon til hytta og utedo. Utval for plan og miljø var i går...
- Annonse -
- Annonse -

Følg oss!

2,669TilhengjararLik
270FølgararFølg
292FølgararFølg

Siste artiklar

No skal formannskapet ta stilling til gigantutbygging ...

Rådmannen stiller seg svært positiv: - Me ser fram til å vera ein del av storutbygginga. Aker BP...

Vil auka investering i Dåfjorden med ein ...

Byte av slamavskiljar og utsleppsleidning i Fiskaneset vert dyrare enn planlagd. I budsjett for 2021 var det satt...

– Det var tydeleg at nokon må ...

Lillian og familien skulle grilla og kosa seg ved konsulatet - endte opp med å bruka føremiddagen på å plukka opp...