14 C
Fitjar
måndag, 1. juni 2020

Forlengar forbodet mot hendingar med meir enn ...

Kultur- og likestillingsminister Abid Raja informerte i dag om at regjeringa forlengar forbodet mot store hendingar. Fleire store festivalar har bedt om svar frå regjeringa om sommarens hendingar....

Politikarane ueinige med administrasjonen: Gav løyve til ...

Utval for plan og miljø var ikkje einige med administrasjonen om å avslå oppføringa av ein fritidsbustad i Storevik. – Me må følgja planane me har vedtatt, uttala utvalsleiar Bård Inge...

Fylkesvegnettet treng eit løft

Meiningar: Frå 1.1.2020 var det offisielt: Statens vegvesen og fylkeskommunen har slått opp. Kven kan no stå som garantist for at fylkesvegnettet får det løftet som trengst?

Dagsturhytte på Tufteland og utedo på Ålforo

Utval for plan og miljø handterte i går to gladsaker for dei friluftsinteresserte. Osternes Grendalag har søkt om å få setja opp dagsturhytte på Tuftelandsfjellet. Hytta vil dei...

Må investera for å sikra vassforsyninga i ...

Nye planar legg opp til investeringar for å sikre vassforsyninga i kommunen, men investeringane betalar ikkje seg sjølv og det kan bli høgare vatn- og avløpsutgifter på Fitjarbuen.

Ber Lerøy Sjøtroll Kjærelva greia ut om ...

Utval for plan og miljø bestemte i dag ein mindre planendring slik Lerøy Sjøtroll får lov til utvida kaien sin på Kvedno, men sette to krav til verksemda.

Delte meiningar om VA-anlegg i Bøkjeneset: Politikarane ...

Mange likte dårleg at utval for plan- og byggesak (PMU) gjorde vedtak om dispensasjon frå arealplanen sitt arealføremål for etablering av VA-anlegg i Bøkjeneset, og utvalet skulle i dag handtera haugen...

Opnar dei politiske fjernmøta

Fitjar kommune opnar opp for publikum under dei politiske fjernmøta. I midten av mars meldte Fitjar kommune at alle politiske møter vart utsatt, men at hastevedtak kunne gjerast...

Ikkje fritidskort til borna i Fitjar

Fitjar får avslag på søknaden om tilskot til forsøk med fritidskort i kommunen. I februar fekk Rune Helland og Astrid Koløen Prestbø (KrF) med seg resten av utval...

Ber om språkvask av pandemiplanen

Utvalet for oppvekst og omsorg handterte denne veka den reviderte pandemiplanen til Fitjar kommunen. Representantane var nøgde med innhaldet, men meinte ein språkvask burde gjennomførast. Representant Gunn Marit...
- Annonse -
- Annonse -

Følg oss!

2,637TilhengjararLik
268FølgararFølg
292FølgararFølg

Siste artiklar

19-åring gjorde hærverk på fleire bilar ved ...

Har erkjent å stå bak skadeverket. Fleire bilar som sto parkert ved vindmølleparken søndag har blitt utsett for...

Botn – gaukereiret!

Rundt Botnavatnet gjel gauken for harde livet i desse dagar, så det er berre å ta turen opp dersom du synest...

Fitjar får 1,4 millionar frå regjeringa

Ein ny tiltakspakke til kommunane skal heve standarden på kommunale bygningar og samtidig bidra til fleire arbeidsplassar.