9.1 C
Fitjar
laurdag, 28. mai 2022

Lufta sin frustrasjon over dyre vikarbyrå

Politikarane må ut med nærmare 650.000 kroner i jakta etter ny fastlege. Fastlegemangelen i Fitjar held fram, og kommunen har fått erfara at det ikkje er billig med vikarbyrå....

Formannskapet splitta: skal vegane vera kommunale eller ...

Formannskapet hadde delte meiningar om kva vegar som skulle bli omgjort til private, men fleirtalet landa til slutt på ei tilråding til kommunestyret. Nok ein gong hadde formannskapet saka...

Kostnadssprekk på 20 millionar kroner

Totalkostnaden for den nye kommunale barnehagen vert langt dyrare enn rekna. Infrastruktur til tomta, prisauke på materiell og dyrare forprosjekt er nokre av årsakene. I fjor kom endeleg vedtaket...

Kjempar for at kunstverket skal få sjå ...

Kommunedirektøren meiner det vil kosta for mykje å få fram kunstverket att. - Kvar har han funne prisane, spør kunstforkjempar Karvel Strømme. Når ungdomsskulefløya ved Rimbareid skule stod ferdig...

Går hardt ut mot kommunen – avslaget ...

Bente Tislevoll ynskjer å overta garden etter faren, men kan bli tvinga til å selja garden då kommunen ikkje vil gje ho fritak frå den personleg buplikta. Utflytta fitjarbu...

Ikkje nok koronamidlar: sjå kven som må ...

Slik vert fordelinga av 6. runden med koronamidlar i Fitjar kommune, med mindre politikarane gjer endringar i siste sekund. Igjen skal det delast ut koronamidlar i Fitjar kommune, og...

Farleg å vera hjort på Fitjar

Heile 293 hjort vart skote på Fitjar under hjortejakta i 2021. Fitjar var tildelt 319 dyr, og dermed hadde ein fellingsprosent på heile 92 prosent. -...

Tilsyn ved alle skulane og barnehagane i ...

Vanskar med å utføre tilfredsstillande reinhald og ha god hygiene,støy frå ventilasjonsanlegg, manglande radonmåling og behov for nytt golvbelegg er nokre av funna som blei gjort under tilsyna.

Vil ynskja flyktningar frå Ukraina velkommen: – ...

Ordførar Harald Rydland vil at Fitjar skal ta i mot flyktningar frå Ukraina, og tar opp saka på neste formannskapsmøte. - I Fitjar er det husrom og hjarterom nok...

Manglar ferievikar til legesenteret, heimesjukepleia og bu- ...

Fitjar treng fleire ferievikarar til helsesektoren, og utvidar søknadsfristen til fleire stillingar. På Fitjar kommune si heimeside kan ein lesa at kommunen utvidar søknadsfristen på tre stillingsannonsar. Dette gjeld...
- Annonse -
- Annonse -

Følg oss!

2,669TilhengjararLik
270FølgararFølg
292FølgararFølg

Siste artiklar

Ole er premiereklar: Dette kan publikum gle ...

- Det skal bli godt å kome tilbake til normalen. Det fortel revysjef Ole Bergesen til Fitjarposten....

– Me har ikkje prioritert gratis ferjer ...

Senterparti-politikarane Esther Aasen Bjelland på Stord og Gro Rydland på Fitjar reagerer på måten Høgre skildrar distriktspolitikken til regjeringa.

Kjempevekst for Fitjar småbåt i fjor: – ...

Dei har dobla omsetnaden på tre år. Trass i prisstigning og auka leveringstid er Fitjar Småbåt-sjefen optimist på at veksten vil...