9.8 C
Fitjar
torsdag, 9. juli 2020

Gjev 250.000 kroner til Fitjar kultur- og ...

Kommunestyret i Fitjar nyttar noko av det økonomiske overskotet frå 2019 til å stø Fitjar kultur- og idrettsbygg. Politikarane handsama i dag årsmeldinga og årsrekneskapen for 2019. Fitjar...

Fann manglar i korleis saksførebuing, byggesakshandsaming og ...

Rådmannen og varaordføraren var samde: – forvaltningsrevisjonen burde fortalt kva som blei gjort godt, ikkje berre kva som kan gjerast betre. På bestilling frå kontrollutvalet har det blitt gjennomført...

Straks ferdige med planarbeidet!

Formannskapet vedtok å legga kommuneplanen sin samfunnsdel ut på høyring: - siste sjans for Fitjarbuen til å utala seg om den 20årige planen. Etter ein lang arbeidsperiode nærmar...

No kan du gifta deg utandørs i ...

Formannskapet i Fitjar gjekk i førre veke inn for at ein kan gifta seg andre stadar enn i kommunestyresalen om ein vel kommunal vigsel. I 2018 gjorde endringar...

Meiner rådmannen si avgjerd er lovleg: legg ...

Førre veke kom det fram at rådmannen hadde betalt ut kompensasjon til nokre leiarar i kommunen, og debatten har gått om løyvinga var lovleg. Formannskapet såg i dag på saka.

Diskuterte overgang til Rogaland

Formannskapet diskuterte i dag om dei skulle melda seg på utgreiinga til Samarbeidsrådet i Sunnhordland om kommunane i Sunnhordland bør søkja overgang til Rogaland. For mange rann begeret...

Regnbogeflagget skal vaia i Fitjar kommune si ...

Fleirtalet i formannskapet på Fitjar var splitta om ein skal flagga med regnbogeflagget i høve Storapride eller ikkje, men fleirtalet vart samde om at det skal heisast den 28.juni.

Gjekk i mot administrasjonen sine råd

Leiar i utval for plan og miljø var ueinig med fleire av administrasjonen sine tilrådingar på møtet i går. Han fekk ved to høve med seg resten av utvalet på sine...

Skal leita etter lovbrot i naust

Arbeidet etter strandsoneaksjonen frå 2008 er starta opp, men ikkje avslutta. No set kommunen det på prioriteringslista å leita etter ulovlege tilkoplingar til vatn og avlaup på naust.

– Trekk løyvinga til kompensasjon for leiarar

– Det einaste rette er å trekkja denne løyvinga tilbake eller løyva lønnskompensasjon til alle arbeidstakarane i kommunen, skriv Morten Thunestvedt i eit lesarinnlegg. Av Morten Thunestvedt, tilsett...
- Annonse -
- Annonse -

Følg oss!

2,647TilhengjararLik
270FølgararFølg
292FølgararFølg

Siste artiklar

Svanefamilie på beite

Svaner med ungar er i desse dagar eit vanleg syn i Fitjar, på sjøen og ved grunne vatn og tjørnar.

Johannes Sandvik Bø suveren på 1500 meter

I kveld har Johannes Sandvik Bø vore i Indre Arna og vunne 1500 meter i suveren stil, ein distanse han ikkje...

La humla susa!

Humlene er nødvendige for matproduksjonen vår, fordi dei bestøvar ein stor del av blomane i naturen, og me kan takka dei...