2 C
Fitjar
laurdag, 7. desember 2019
- Annonse -

– Kan henda me møter oss sjølv ...

Kommunestyret vedtok nye finansielle måltal som skal forplikta politikarane til målsettingar for kommunen si økonomiske utvikling. Den nye kommuneloven som trer i kraft 1.januar stiller krav til at kommunar skal ha...

Hekta på solceller

Leiar i plan og miljø Bård Inge Sørfonn, inviterte like godt resten av utvalet med seg heim denne veka og synte dei solcellepanela hans. Utvalsleiaren sitt hus liknar...

Ynskjer å gjera det attraktivt å bygga ...

Utval for plan og miljø foreslår å redusera byggjesaksgebyret på einebustadar med energiøkonomiserande tiltak. Utvalet for plan og miljø handsama denne veka framlegget for gebyrregulativ i Fitjar kommune i...

Skipar til folkemøte om rus

Ungdomsrådet inviterer til folkemøte om rus, og fekk fortelja stortingsrepresentant Helge Andre Njåstad og Silje Hjemdal om planane sine i dag. - Eg har med meg to stykk som veldig...

20 år med Frivilligsentral i Fitjar! Går ...

Lesarinnlegg: Utan tilbakeføring av kr. 200.000,- i 2020 og vidare, meiner styret i Fitjar Frivilligsentral at det ikkje er grunnlag for dagens drift og styret må vurdere avvikling av sentralen....

Nytt reglement for utskriving og innkrevjing av ...

Formannskapet går inn for retaksering av eigedommar i 2020. Fitjar kommune, som andre kommunar, må taksera alle eigedommane i kommunen kvart tiande år. Det førre formannskapet i Fitjar...

Vil bety slutten for kulturkontoret

Rådmannen foreslår å redusera kultursektoren i kommunen med 1 årsverk. Det er i realiteten heile kulturkontoret. Rådmannen foreslår 38 reduksjonstiltak, og 5 tiltak for å få opp inntekta...

Gjennomførte ekstra informasjonsmøte med kommunestyret om budsjettet

Fitjar kommunestyre vart i går orientert om rådmannen sitt framlegget til budsjett 2020 og økonomiplanen 2020-2023. I 3 timar fekk dei ein fullstending gjennomgang, noko som særleg skulle hjelpa dei nye politikarane å setja...

Jentene regjerer

Dei er bekymra over rusbruk og psykiske problem, og gler seg til å få politiske representant med på møta. Me har prata med avtroppande og påtroppande leiar i Fitjar ungdomsråd.

Vil leggja ned Øvrebygda skule frå 2022!

Framlegget frå rådmannen i Fitjar kommune til budsjett for 2020 og økonomiplan for 2020-2023 er klart, og trongen for driftsreduksjonar og omstilling er framleis vesentleg i følgje ho. Rådmann Olaug Haugen...
- Annonse -
- Annonse -

Siste artiklar

Mange baklengsmål for handballjentene

To Fitjar-lag nytta laurdag føremiddag til å sleppa inn over 50 mål til saman på handballbanen; denne gongen blei motstanden altfor...

– Blir da nåke jul i år? ...

Då det drog seg til julekonsert i Fitjar kyrkje torsdag kveld, trassa rett mange ruskavêret og kom seg ut for å...

Utallige timar frivillig arbeid!

I 20 år har Fitjar hatt Frivilligsentral, noko som i kveld vart feira med staseleg frivilligfest samtidig som årets frivilligpris vart...