8.6 C
Fitjar
tysdag, 26. oktober 2021
- Annonse -

Deler ut 4,5 millionar til fysisk aktivitet ...

Hovudutval for kultur, idrett og integrering i Vestland fylkeskommune har fordelt 2 millionar kroner til lågterskel fysisk aktivitet for barn og ungdom og 2,5 millionar til friluftsaktivitet. – Målet...

No har dei bestemt seg for kvar ...

Kommunestyret har endeleg konkludert, og det vert ny kommunale barnehage ved innkøyrsla til Rossneset. Sidan september har det vore diskutert kvar den nye kommunale barnehagen i Fitjar skal...

Høgre fremja utsetjingsframlegg av sentrumsplanen: fekk ikkje ...

Fleirtalet av formannskapet vedtok i dag å leggja ut den nye reguleringsplanen for sentrum på høyring. Høgre sin representant Jo Kjetil Strand meinte molo burde vore nemnt før den vart sendt...

Bør politikarane blanda seg inn i vindmøllekunstdebatten?

Sigurd Andre Maraas (FrP) prøvde å slå eit slag for vindmøllekunsten, men fekk ikkje fleirtalet med seg. Maraas ynskja at formannskapet skulle gå saman om å oppmoda Midtfjellet Vindkraft...

Gjer endringar i takseringsreglementet

- Endringane gjer at mange eigedommar får ny og redusert takst.  Eigedomsskatt har vore eit heitt tema i Fitjar sidan den nye retakseringa vart gjennomført, og nærare 300...

Sentrumsplanen: Treng 250.000 kroner til eksterne konsulentrapportar

Fitjar kommune treng meir kunnskapsgrunnlag om områda som er planlagt for utfylling i sjø, og Fitjarelva. Dermed må politikarane finna meir pengar til arbeidet med den nye reguleringsplanen for sentrum.

Seier nei til «Sommerfugl i Vinterland»: Ynskja ...

Kunstverket «Sommerfugl i Vinterland» har skapt stor merksemd og debatt. Midtfjellet Vindpark seier at dei må fjerna kunstverket for å følgja konsesjonen sin, men kva skjedde med vindparken sine eigne planar...

Stør reiseliv og fotoverksemd

Formannskapet i Fitjar handsama i går to tilskotssøknadar i frå næringslivet i Fitjar. John Arvid Skumsnes har søkt om økonomisk stønad på kr.18 000,- til verksemda si Kunst...

Full legedekning att til hausten

Rådmann Olaug Haugen kunne koma med ein skikkeleg gladsak til politikarane under dagens formannskapsmøte. Haugen kunne fortelja at det lange arbeidet med å få ordna legesituasjonen i Fitjar...

Nye reglar om fartsgrenser på sjøen

Fartsgrensene på sjøen blir endra. No blir det ikkje lov å køyre fortare enn 5 knop viss ein er mindre enn 50 meter frå folk som badar eller bademerkebøyer.
- Annonse -

Følg oss!

2,669TilhengjararLik
270FølgararFølg
292FølgararFølg

Siste artiklar

Kvinne køyrde ut av vegen ved Svartasmoget

Ho blir politimeld for aktlaus køyring. Måndag ettermiddag i 15.40-tida fekk politiet melding om eit trafikkuhell ved avkøyrsla...

Fallande fiskeprisar gjekk hardt ut over Engesund ...

Engesund Fiskeoppdrett tapte over 13 millionar kroner i 2020. Koronaåret 2020 blei eit tøft år for Fitjar-bedrifta, som...

Marius imponerte i Flyplassmila

Tre fitjarbuar deltok på 10 kilometer i Flyplassmila på Stord lufthamn laurdag ettermiddag, og best av dei blei Marius Pedersen, som...