-1.6 C
Fitjar
måndag, 8. mars 2021

– Har Fitjar kommune beredskap for barn ...

Aga (H) stilte spørsmål om korleis Fitjar passar på sårbare born under pandemien. Høgrerepresentanten Geirmund Aga hadde fleire spørsmål til skulesjefen under møte i utval for oppvekst og...

Stilte spørsmål om mutantvirus og Fitjar sin ...

- Har Fitjar Kommune diskutert å innføra strengare smitteverntiltak enn me har no, som fylgje av mutasjonsutbrota, for å prøva å hindra utbrot i vår kommune? Utvalsleiar for...

Utvalet samde: – dette er det beste ...

Utval for oppvekst og omsorg vart i dag einige om å tilrå at den nye kommunale barnehagen vert plassert i Rossneset. Sidan september har politikarane diskutert kvar den nye...

Legesituasjonen i Fitjar: vikarar vil kosta 770.000 ...

Framleis er det ingen aktuelle søkjarar til dei to ledige fastlegestillingane i Fitjar. No vurderer rådmannen vikarbyrå. I neste veke får utval for oppvekst og omsorg ei sak...

Rådmannen meiner framleis den nye barnehagen bør ...

Skal utval for oppvekst og omsorg endeleg gå inn for kvar de nye barnehagen skal liggja? Plasseringa av den nye kommunale barnehagen har vore ein lang diskusjon, les meir...

Skal laga ny trafikktryggingsplan i Fitjar

Utval for plan- og miljø vedtok i går oppstarten av «Trafikktryggingsplan for Fitjar 2021-2031» . Rådmannen orienterte om planane, og synte til planstrategi 2020-2023 som vart vedteke i...

Fjerna einebustad-kravet

Politikarane i utval for plan og miljø diskuterte lenge, men kom til slutt fram til at «Reguleringsplan for Skålevik» kan gå vidare med dei nye føreslåtte plangrensene, heilt utan krav til kva...

Sunnhordland-ordførarane med på kampen mot Google

Ordførarane i Stord, Fitjar, Austevoll, Bømlo, Etne, Kvinnherad, Sveio og Tysnes har saman med 100 andre ordførarar skrive under på eit brev som krev nynorsk for skuleelevane deira på Google.

Kommunen vurderer å selja tomt på Bømlo

Fitjar kommune meldte i januar at dei vurderte å selja ei tomt på 231 kvm på Kvarven i Bømlo kommune. Me vart forvitne og tok oss ein prat med assisterande rådmann...

Fekk stortingspolitikaren på digitalt besøk

Fitjar senterparti gjennomførte sitt årsmøte over Teams i år, og fekk stortingspolitikar Nils T. Bjørke på besøk. Av Gro Rydland Stortingspolitikar Nils T. Bjørke var...
- Annonse -
- Annonse -

Følg oss!

2,669TilhengjararLik
270FølgararFølg
292FølgararFølg

Siste artiklar

Ingvild (23) studerer til å bli prest

- Eg hadde ikkje planar om å bli prest når eg byrja på teologistudiet, men eg lekte ofte prest som liten....

Vil gå 320 turar på eitt år: ...

Wenche Tislevoll og Martine Korsvik Pedersen har sett seg eit stort mål for året, og håpar at turane deira kan inspirera...

Fitjar Mekaniske forbigått: Norsk forskingsskip skal byggjast ...

Som eit koronatiltak fekk Havforskingsinstituttet pengar til nytt skip. No er det bestemte at det skal byggjast i Nederland – med...