12.8 C
Fitjar
torsdag, 20. juni 2019
- Annonse -

Ikkje tenleg å skyssa borna til SFO

Utval for oppvekst og omsorg vil gå tilbake til kommunal SFO-ordning i Dåfjorden. Dåfjorden barnehage tok over SFO ordninga frå Selevik skule i 2013, og gav eit privat SFO tilbod i barnehagen sine lokale. I...

– Eg vil vera ein pådrivar for ...

Me har stilt 6 spørsmål til dei fem førstekandidatane for det komande kommunevalet i Fitjar kommune. Jo Kjetil Strand tek over som førstekandidat for Fitjar Høgre etter avtroppande ordførar Wenche Tislevoll, les kva Strand...

Foreslår å stenga symjehallen til hausten

Legg opp til svært stram økonomistyring for å unngå eit rekneskap med meirforbruk. På onsdag skal formannskapet gjera framlegg til vedtak for det reviderte budsjettet, før kommunestyret skal gjera endeleg vedtak seinare i juni. Det opphavleg...

– Spennande å sjå om kommunane får ...

Me har stilt 6 spørsmål til dei fem førstekandidatane for det komande kommunevalet i Fitjar kommune. Her kjem Karen Elisabet Rydland Sæbø frå Senterpartiet sine svar. - Kva er dine viktigaste kampsaker for den komande...

– Avgjerdene me helst ikkje vil ta, ...

Om rett over tre månadar er det nok ein gong tid for kommuneval. I Fitjar stiller 5 lister til val, og me har stilt 6 spørsmål til alle førstekandidatane. Først ut er Harald Rydland...

Forsinka kranseskål – slapp unna fillemann

Fitjar kommune inviterte til kranselag ved Fitjar bu- og behandlingssenter. Ombygginga av Fitjar bu- og behandlingssenter går stadig på fram, og i dag feira ein at det nye påbygget har tett tak med sperreskål i...

Ver med å forma Fitjar si framtid

Fitjar kommune ynskjer dine innspel til kommuneplanen sin samfunnsdel(KPS), og vil i juni og august treffa flest mogleg av Fitjar sine innbyggjarar. På førre kommunestyremøte vedtok politikarane i Fitjar «Planprogrammet for kommuneplanen sin samfunnsdel». Dermed...

Straks klare for storproduksjon ved «Kvedno»

Formannskapet vitja i dag Lerøy Sjøtroll sitt snart ferdigbygde lakseanlegg ved Kjærelva. Her fekk dei sjå korleis ein skal produsera laks, og aure, i frå rogn til postsmolt. Det er eit enormt anlegg som reiser...

Sportellet har stått i 13 år utan ...

Sidan 2001 har Fitjar Sportell stått ved Fitjar kultur- og idrettsbygg. No har utval for plan og miljø gitt dei mellombels løyve i 10 år til. Fitjar Sportell er eigd av Fitjar Fjordhotell, men står...

Reint vatn og reinsa kloakk

Fitjar kommunestyre vedtok planprogram for kommunedelplan for vassforsyning, avlaupshandtering og vassmiljø 2020-2030 Fitjar kommune er i gong med arbeidet med å rullera hovudplan for vassforsyning 1995-2010 og hovudplan for avlaup 1997-2010. Ei arbeidsgruppe har no...
- Annonse -
- Annonse -

Siste artiklar

Politiet åtvarar om dørseljarar på Bømlo som ...

Tysdag denne veka var politiet i kontakt med fleire huseigarar på Bremnes, der ein utanlandsk mann ringde på for å selge treleiker. Ni personar...

Innlandsaure på 6 kg: Hundreårets fangst i ...

I slutten av mai drog to fiskekompisar frå Stord opp ein gigantisk brunaure på nøyaktig 6 kilo under røyefiske i Storavatnet. Dei to ivrige fiskarane...

Svømde i land årets reviderte budsjett

Som vanleg var revidert budsjett den viktigaste, og mest tidskrevjande, saka ved kommunestyret sitt junimøte. Framlegget til revidert budsjett la opp til svært stram økonomistyring....