8.1 C
Fitjar
fredag, 24. mars 2023

Finn ikkje pengar til det lovpålagte tilbodet ...

Alle kommunar skal ha eige psykologtilbod, likevel står Fitjar utan. Frå 1.januar 2020 vart det lovfesta at alle kommunar skal ha eige psykologtilbod, men to år seinare har Fitjar...

Fekk uhyggeleg brev i postkassen

Ekteparet klaga til kommunen, det likte den anonyme brevskrivaren lite. Eit svært lite hyggeleg brev dukka opp i ekteparet Magnor og Solbjørg sin postkasse for litt sidan.

12 hjelpepleiarar er over 60 år: No ...

- Ser ein på Fitjar kommune sitt framtidige kompetansebehov opp mot at det er 12 hjelpepleiarar som no er over 60 år, vil det vera naudsynt at kommunen viser interesse og deltek...

Vil unngå arbeidslivskriminalitet i bygg- og anleggsnæring

- Eg er stolt av å vedta dette dokumentet, uttala representant Bård Inge Sørfonn når kommunestyret handsama saka om avtalevilkår for kommunen sine anskaffingar. Kommunestyret i Fitjar vedtok samrøystes...

No skal barnehagen på anbod. Men med ...

Kommunestyret fryktar fleire kostnadssprekker, og la ein plan B for den nye kommunale barnehagen. Nye utrekningar viser at den nye kommunale barnehagen vert 20 millionar kroner dyrare. Dette skuldast...

Fitjar tar i mot 35 flyktningar

- I tillegg kjem eventuelle familiegjenforeiningar, då det høgst sannsynleg berre kjem kvinner og born i første omgang. Ordførar Harald Rydland var tidleg ute i media og uttala at...

Fryktar vindmøllene skal forureina drikkevatnet i Fitjar

Politikarane var ikkje samde om vindmølleparken burde vera eit tema i risiko- og sårbarheits analysen. Fitjar og Stord kommune har saman tatt ein revisjon av den overordna risiko- og...

Denne verksemda er uroa for framtida

Fryktar både ulykker og nedgang i omsetninga. Thea Træet AS og Aarskog Elektro AS har gått saman om eit innspel til den nye reguleringsplanen for sentrum. Planen er på...

– De kan ikkje teikna ein barnehage ...

Jo Kjetil Strand(H) er klar i sin tale; her må me skalera ned. Ordskiftet går raskt under formannskapsmøtet og handlar om den kommunale barnehagen, og kostnadssprekken på 20 millionar...

Vil setja Fitjar på kartet

- Fitjar som populær destinasjon og attraktiv plass å bu, slik opnar reiselivsgruppa til Fitjar næringsråd deira søknad til Fitjar kommune. Reiselivsgruppa ynskjer å halda fram med å ein...
- Annonse -
- Annonse -

Siste artiklar

Bil køyrte ned eit gjerde på Fitjar

Skal ikkje vera snakk om personskade. I 13.30-tida torsdag fekk naudetatane melding om eit trafikkuhell på Fitjarvegen ved...

Harald stupar i det på nytt: Sjå ...

- Felles for alle er at dei har eit sterkt og brennande engasjement for Fitjarbygda Fitjar KrF har...

Elton John er komen til bygda!

I kveld har me vore på generalprøven på framsyninga "The World of Elton John" med Fitjar Skulekorps og Fitjar Musikklag, og...