15.1 C
Fitjar
laurdag, 30. mai 2020

Tannlegen tilbake til Fitjar

Debatt: Fylkeskommunen bør kunna gje driftstilskot til ein privat tannklinikk som og kan ta seg av dei brukarane som har rett på gratis tannhelse. Av: Harald Rydland, ordførarkandidat Fitjar KrF Etter at me mista siste...

Når bordet fangar, eigedomsskatt i Fitjar, vegen ...

Debatt: Fitjar FrP sin ordførarkandidat meiner Høgre kunne fjerna eigedomskatten. Han skriv at om framlegget hadde kome denne perioda hadde Fitjar FrP støtta det, og dermed sikra reint fleirtal om avgjersla.  Av: Sigurd Andre Maraas,...

Meir om eigedomsskatt i Fitjar

Debatt: Fitjar Senterparti svarar på Høgre sitt innlegg om eigedomsskatt. Av Karen Elisabet Rydland Sæbø  Fitjar Senterparti har programfesta gode tenester til Fitjarbuen dei neste 4 åra. Me har tru på at kommunen skal kunna drivast godt...

Eigedomsskatt i Fitjar

Debatt: Det er snart kommuneval og dei ulike partia argumenterer for sin politikk og sine saker. Fitjar Høgre går til val på å redusera, og på sikt fjerna, eigedomsskatten. Av: Fitjar Høgre Ved valet for 12...

Er politikarane på Fitjar so einige som ...

Skal ein kunne bygga i strandsona? Skal førsteklassingar få gratis SFO? Skal staten eller kommunen finansiera eldreomsorga? Me har sett på kva ordførarkandidatane i Fitjar er usamde om. Årets kommune- og fylkesting val nærmar seg...

– Make Stranda great again!

Diskusjonane tok seg opp på Stranda når Hordfast og vindmøller vart tema. - Sel dei på Finn, uttala Arne Vestvik Pedersen. I kveld var det Hageberg skule sin tur til å få besøk av Fitjar kommune...

Dåfjorden – plassen med potensial, der folka ...

- Tek ein vekk krinsane, sit ein att med ei gata med to butikkar! Fitjar kommune rullar vidare på sin runde med grendamøter i samanheng med medverknadsprosessen til den nye Kommuneplanen sin samfunnsdel. I kveld...

Ein desentralisert skulestruktur fremja kommunevekst

Debatt: Ved ei sentralisering og flytting til Rimbareid ville Fitjar fått den største skulen med 465 elevar i Sunnhordland, og med eit altfor lite uteareal som ville gå ut over aktivitet og trivsel for...

Øvrebygda – so sentralt som det blir

Samhaldet, den gode skulen og dei engasjerte folka var dei tre mest brukte orda når ein diskuterte Øvrebygda sine styrkjer i kveld på grendamøte på Øvrebygda skule. Den store medverknadsprosessen ein har hatt i samanheng...

Bruk lokaldemokratiet for å stoppe vindmøllene!

Debatt: Vindmøller betaler langt mindre skatt enn vannkraft. Hadde det vært like skatteforhold for vannkraft og vindkraft, er det ikke sikkert at vindmøller var så lønnsømme.  Av: Marthe Hammer, 1. kandidat Vestland SV Akhtar Chaudhry, nestleder Vestland SV Klimakrisen...
- Annonse -
- Annonse -

Følg oss!

2,637TilhengjararLik
267FølgararFølg
291FølgararFølg

Siste artiklar

Fitjar får 1,4 millionar frå regjeringa

Ein ny tiltakspakke til kommunane skal heve standarden på kommunale bygningar og samtidig bidra til fleire arbeidsplassar.

Ynskjer meir fokus på sjøvett i sommar

Pressemelding: ME ER IKKJE ALLE I SAME BÅT, DIFOR MÅ ME VISA GODT SJØVETT. Det vert aksjon for...

Gjev seg etter tre år som leiar ...

Etter tre år som leiar i Fitjar Idrettslag takkar Gisle Levåg for seg. - Hovudlaget takkar...