17.4 C
Fitjar
sundag, 26. september 2021

– Eigedomsskatten skal ikkje setjast høgare enn ...

Ordførar Harald Rydland og varaordførar Sigurd Andre Maraas får framleis mange henvendingar om eigedomsskatten. - Me var for ei tid sidan ute med eit lesarbrev om eigedomsskatten i...

Fitjar snur: seier likevel ja til førehandsbompengar ...

Men det er ein føresetnad at ferjene til Tysnes også vert med på innkrevjinga Av: Harald Johan Sandvik Som tidlegare meldt sa formannskapet i Fitjar nei til oppmodinga frå Hordfast AS om å gjera prinsippvedtak om førehandsinnkrevjing av...

Har ein lov til å vera på ...

Formannskapet hadde i dag telefonmøte for å gjera vedtak om kjøp av omsorgsbustadar. Dei vart ogso orientert om arbeidet kriseleiinga gjer, og fekk stilla spørsmål til ordføraren og rådmannen.

Kor vart det av øvrebygdingane sitt engasjement?

– Innbyggjarane har engasjert seg i laginga av kommuneplanen sin samfunnsdel, i alle fall nokre delar av bygda, uttala Sigurd Andre Maraas (FrP) på formannskapsmøtet i går. Formannskapet hadde...

Vil ha meir støtte til mjølkeproduksjon

– Dette er avgjerande for å skape framtidstru, evne og lyst til å satse i næringa, seier fylkesordførar Jon Askeland etter at fylkesutvalet, i høyringsinnspel til jordbruksforhandlingane, ber om auka investeringsstøtta...

Deler ut ny krisepakke: Fitjar får 1,3 ...

Fylkeskommunen fordeler ut 75,3 millionar i krisepakke til kommuane på vegner av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. – Det var viktig å få fordelt midlane raskt, seier Tor André Ljosland,...

Eit steg nærare ny brannstasjon

Kommunen må søkja om dispensasjon frå kommunen sin eigen arealplan for å eventuelt setja opp den nye brannstasjonen i sentrum. Det var i kommunestyret i februar politikarane vedtok...

Er du vekke på valdagen?

Valdagen er fastsett til 9.septermber, men allereie no har du høve til å røysta. Tidlegrøysting opna på Fitjar rådhus 1.juli, og fram til 9.august kan er komma innom i kundetorget på rådhuset å røysta. Kundetorget...

– Vil jobba for å få 7. ...

Dei 5 ordførarkandidatane i Fitjar kommune har no alle fått svara på dei same seks spørsmåla. Sistemann ut er Kjell Nesbø frå Arbeidarpartiet.  - Kva er dine viktigaste kampsaker for den komande kommunestyreperioden? Hindra...

Har brukt over ein million kroner på ...

Fitjar kommune måtte ut med 153.000 kroner for eksternt reinhald- og vakthald i 5 dagar på FMV sin karantenerigg i Årskog. No håpar ein at ekstra midlar frå Stortinget vil dekka denne...
- Annonse -

Følg oss!

2,669TilhengjararLik
270FølgararFølg
292FølgararFølg

Siste artiklar

Formannskapet vil privatisera fleire vegstrekningar

Støttar rådmannen sitt framlegg om å avkommunalisere fleire vegstrekningar for å kutte ned på kommunen sitt driftsbudsjett. Kommunestyret...

Hevdar ulovleg terrenginngrep har gått føre seg ...

Store mengder stein er sprengt ut, bortkøyrd og truleg vidareseld eller deponert på ukjend stad for kommunen, og utan at det...

Håvard til topps i rallycross i Vikedal

Gjekk til topps i sitt første løp for sesongen. I helga gjekk den vsluttande runden i Vestlandsmeisterskapen i...