5.8 C
Fitjar
laurdag, 25. mars 2023

– Skulen er hjartet i bygda!

Støttemarkeringa for Øvrebygda skule tysdag ettermiddag samla massiv oppslutnad, og det er ingen tvil om kva bygdefolket meiner om nedlegging av skulen. Over 200 øvrebygdarar i alle aldrar møtte opp på skulen i ettermiddag for...

Fitjar kommune rapporterer eit godt økonomisk resultat ...

Fitjar kommune har skapt eit godt økonomisk resultat for 2019, med eit mindreforbruk på 6,1 mill. kr. - Vi har nytta våre økonomiske ressursar i tråd med budsjettet,...

Fylkeskommunen doblar talet på sommarvikarar – lyser ...

- Som følgje av koronapandemien ser vi at det er langt færre sommarjobbar tilgjengeleg rundt om i år. Difor strekkjer vi oss litt ekstra for å kunne tilby fleire slike oppgåver dette...

Farleg å vera hjort på Fitjar

Heile 293 hjort vart skote på Fitjar under hjortejakta i 2021. Fitjar var tildelt 319 dyr, og dermed hadde ein fellingsprosent på heile 92 prosent. -...

På synfaring i Fitjarstølane barnehage

Det nye utvalet for oppvekst og omsorg vitja i dag Fitjarstølane barnehage før utvalsmøtet. Saman med etatssjef for oppvekst og kultur John Karsten Raunholm fekk det nye utvalet...

Fylkesmannen tillet utfylling i sjø på Årskog

Fylkesmannen gjev Engevik & Tislevoll AS løyve til å fylla ut i sjø ved Årskog industriområde. - Løyvet gjeld utfylling i sjø av inntil 25 000 m3 massar på...

Vil prioritera den nye miniatyrskytebanen

Adminstrasjonen har lagt fram sitt framlegg til korleis årets spelemiddelsøknadar skal prioriterast. No er det opp til formannskapet å gjera endeleg vedtak. I sakspapira til møte går det...

Vil ha reklameskilt for Fitjar i Sandvikvågen

- Snu. Bli Fitjarbu! Kristian Skumsnes har stor tru på at det er mogleg å setja opp eit flott skilt som skal reklamera for Fitjar i Sandvikvågen.

Kommunen vurderer å selja tomt på Bømlo

Fitjar kommune meldte i januar at dei vurderte å selja ei tomt på 231 kvm på Kvarven i Bømlo kommune. Me vart forvitne og tok oss ein prat med assisterande rådmann...

Diskuterte Fitjar sine fortrinn og utfordringar

Fitjar kommune inviterte i går kveld til folkemøte om planprogrammet for kommuneplanen sin samfunnsdel. Her kom dei med informasjon om planen, og inviterte Fitjarbuen til å vera med på å forma Fitjar si framtid. Ordførar...
- Annonse -
- Annonse -

Siste artiklar

Still klokka fram mot sommaren!

Det går mot lysare tider, og natt til søndag markerer me det med å stilla klokka ein time fram, mot sommaren.

Tips til hagen og inneplantene dine!

«Hagetips og plantestell» er temaet på Fitjar folkebibliotek førstkomande tysdag kveld. Biblioteket er ikkje lenger berre ein stad...

Den høge straumprisen gav kjempeinntekt for grunneigarane ...

Eigarane fekk utbetalt 3,4 millionar kroner etter rekordhøge inntekter frå Midtfjellet vindpark. Dei ekstraordinære straumprisane i 2022 har...