5.7 C
Fitjar
laurdag, 22. januar 2022

Vil ha meir støtte til mjølkeproduksjon

– Dette er avgjerande for å skape framtidstru, evne og lyst til å satse i næringa, seier fylkesordførar Jon Askeland etter at fylkesutvalet, i høyringsinnspel til jordbruksforhandlingane, ber om auka investeringsstøtta...

Gjev 250.000 kroner til Fitjar kultur- og ...

Kommunestyret i Fitjar nyttar noko av det økonomiske overskotet frå 2019 til å stø Fitjar kultur- og idrettsbygg. Politikarane handsama i dag årsmeldinga og årsrekneskapen for 2019. Fitjar...

Vil at born med særskilte behov ogso ...

Utval for oppvekst og omsorg innstilte på å vedta nye vedtekter for skulefritidsordninga i Fitjar. Etatssjef for oppvekst- og kultur John Karsten Raunholm, har saman med ei arbeidsgruppe laga framlegg til nye vedtekter for skulefritidsordninga...

– Fitjar får 4,5 millionar meir på ...

Varaordførar Sigurd Andre Maraas(FrP) stråla om kapp med sola medan han hadde storfint besøk med seg til det han kalla Fitjar sin stoltheit: visningssenter til Engesund Fiskeoppdrett. Stortingsrepresentantane...

– No kan me få redusert hjortestamma ...

Kommunestyret vedtok i går å gjera endringar på forskrift om jakt på hjort i kommunen. Kommunen endrar minstearealet for godkjenning av val og fellingsløyve i forskrifta. Dei har...

Nye landbruksoppgåver til kommunane

I år har kommunane overtatt fleire landbruksoppgåver frå fylket. Det vil by på meir arbeid for landbrukskontoret, men skal ikkje gå ut over bøndene. Norske kommunar har...

Fylkesdirektøren vil leggja ned linje ved Fitjar ...

Vil fjerna tilbodet om frisør-, blomster, interiør og eksponeringsdesign ved Fitjar vgs. Fylkesdirektør for opplæring og komptense Bjørn Lyngedal har kome med sitt framlegg for opplæringstilbod skuleåret 2021/22.

KrF vann valet på Fitjar

Det vart ein sein kveld med mange omteljingar, men no er resultatet inne: Kristeleg Folkeparti fekk flest stemmer på Fitjar! Harald Rydland og Fitjar KrF kan leggja seg med eit stort smil om munnen i...

Får prikk etter Vassendgutane-konserten

Utval for oppvekst og omsorg meiner Fitjar kultur- og idrettsbygg AS braut skjenkeløyvet sitt. Det var under konserten med Vassendgutane i oktober Securitas, som utførte kontrollen på vegne...

Utrygg kvardag for grendaskulane

Lesarbrev: Atter ein gong har det kome forslag frå rådmannen om å flytta 7.klassingane frå Øvrebygda skule til Rimbareid skule, og leggja ned SFO ved Øvrebygda skule. Av:...
- Annonse -
- Annonse -

Følg oss!

2,669TilhengjararLik
270FølgararFølg
292FølgararFølg

Siste artiklar

Formannskapet var fulle av lovord om dugnadsgjengen ...

No vil dei løyva 100 000 kroner til ny bru og drenering av sti: - Eg vil rosa turlaget for at...

Meiner seg misforstått om vaksineråd for barn: ...

Fitjar kommune oppmoda 12-15-åringar om å vaksinera seg. No er denne informasjonen fjerna frå kommunen sine nettsider.

– Fitjar er allereie på kartet, men ...

Formannskapet vil ha fortgong i prosessen når den nye reguleringsplanen for Fitjar sentrum skal ut på høyring for andre gong.