6.2 C
Fitjar
laurdag, 6. mars 2021

Dagfinn Lyngvær vald til leiar i eldrerådet

- Det nye eldrerådet i Fitjar har no konstituert seg, og er klare til å gå laus på oppdraget sitt, skriv ordførar Harald Rydland i ei pressemelding. Etter...

Er politikarane på Fitjar so einige som ...

Skal ein kunne bygga i strandsona? Skal førsteklassingar få gratis SFO? Skal staten eller kommunen finansiera eldreomsorga? Me har sett på kva ordførarkandidatane i Fitjar er usamde om. Årets kommune- og fylkesting val nærmar seg...

Rår til å realisera bygging av ny ...

Rådmannen står på sitt, og rår fortsatt politikarane til å gå for ny brannstasjon på Årskog. Meiner det vert for dyrt og tek for lang tid å legga den i sentrum....

Panasonic, Equinor og Hydro vil byggja stor ...

- Det ikkje realistisk at me er i stand til å ta i mot ei slik etablering i Fitjar innanfor den korte tida me snakkar om. Difor er det betre at me...

Ynskjer dagsturhytte i Midtfjellet

- Ei dagsturhytte vil vera eit viktig førebyggjande lågterskeltilbod som kan bidra til å ivareta god folkehelse for innbyggjarar i alle aldrar i kommunen, meiner rådmann Olaug Haugen, som no håpar...

Skrekkblanda fryd

- Det har kribla i magen i dag, fortel ein blid Harald Rydland. Kveldens «vinnar» finn me på kyrkjekontoret. Der han har talt røystene etter Kyrkjevalet. Han er svært nøgd med kommunevalet, og takkar Fitjar...

Sportellet har stått i 13 år utan ...

Sidan 2001 har Fitjar Sportell stått ved Fitjar kultur- og idrettsbygg. No har utval for plan og miljø gitt dei mellombels løyve i 10 år til. Fitjar Sportell er eigd av Fitjar Fjordhotell, men står...

Vatn og avlaup engasjerer

Kommunedelplan for vassforsyning 2020-2030 og Kommunedelplan for avløp og vassmiljø 2020-2030 har vore på offentleg høyring, og mange har latt seg engasjera. Tidlegare skreiv me om Dåfjorden Næringsforum...

Fitjar får ny vassleidning

Nokre ting er greitt å ha i orden, Hovudvassleidning er ein av dei, og i desse dagar vert gamalt bytta ut med nytt i Fitjar kommune. Politikarane i...

Gartnertunet veks

Formannskapet ynskjer å læra meir om anbodskriterier i framtida. Gartnertunet består i dag av 5 omsorgsbustadar, og ein base fordelt på tre bygg i eit tun. I tillegg kjem eit...
- Annonse -
- Annonse -

Følg oss!

2,669TilhengjararLik
270FølgararFølg
292FølgararFølg

Siste artiklar

Vil gå 320 turar på eitt år: ...

Wenche Tislevoll og Martine Korsvik Pedersen har sett seg eit stort mål for året, og håpar at turane deira kan inspirera...

Fitjar Mekaniske forbigått: Norsk forskingsskip skal byggjast ...

Som eit koronatiltak fekk Havforskingsinstituttet pengar til nytt skip. No er det bestemte at det skal byggjast i Nederland – med...

Frisøren vart driftsteknikar: Storanlegget på Fitjar har ...

Kva har ein frisør, elektrikar, mekanikar, styrmann, rasekspert og fiskehelsebiolog til saman? Dei jobbar alle på Lerøy Sjøtroll Kjærelva.