12.2 C
Fitjar
tysdag, 22. juni 2021

Planprogrammet for den nye reguleringsplanen for sentrum ...

Formannskapet skulle i går vedta planprogrammet, men politikarane ville utvida arealet for planen, og den må dermed ut på ny høyring. Rådmann Olaug Haugen orienterte i går om...

– Eigedomsskatten skal ikkje setjast høgare enn ...

Ordførar Harald Rydland og varaordførar Sigurd Andre Maraas får framleis mange henvendingar om eigedomsskatten. - Me var for ei tid sidan ute med eit lesarbrev om eigedomsskatten i...

Eit steg nærare ny brannstasjon

Kommunen må søkja om dispensasjon frå kommunen sin eigen arealplan for å eventuelt setja opp den nye brannstasjonen i sentrum. Det var i kommunestyret i februar politikarane vedtok...

Fitjar kommune avviklar avtale om drift og ...

Formannskapet ynskjer heller ein ny avtale om oppgåver Sunnhordland museum skal utføra ved Årskog museum. Fitjar kommune har fram til no hatt ein samarbeidsavtale med Sunnhordland museum om...

Maraas (Frp) aksepterer ikkje ugildskap i skulesaka: ...

Gruppeleiar i Ftjar Frp, Sigurd André Maraas, får ikkje vere med å røyste over om grensaskulane i Fitjar skal leggast ned fordi mora hans er lærar. Under formannskapet si handsaming av skulebrukssaka i Fitjar blei Maraas...

Diskuterte overgang til Rogaland

Formannskapet diskuterte i dag om dei skulle melda seg på utgreiinga til Samarbeidsrådet i Sunnhordland om kommunane i Sunnhordland bør søkja overgang til Rogaland. For mange rann begeret...

Ung og ny i Fitjar-politikken: – spennande, ...

Korleis er det å vera ung og ny i politikken i Fitjar kommune? Me tok ein prat med dei tre yngste i kommunestyret eitt år etter at dei tok til i...

Søkte om 2,7 millionar, fekk under halvparten

Fitjar kommune fortalde om ekstra utgifter på 2,7 millionar kroner, men fekk berre 1,15 mill. frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet via Fylkesmannen. Fylkesmannen gjorde nyleg vedtak om korleis dei...

Fitjar kan tilsetta nyutdanna lege til hausten

- Ein LIS-1 lege vil supplera legedekninga og gjera den mindre sårbar. Som ein del av Regjeringa si tiltakspakke i samband med koronapandemien vart det oppretta 100 midlertidige...

Går frå uteområde med tak til «vinterhage» ...

Formannskapet gjekk inn for å oppvarma atrium ved Fitjar bu- og behandlingssenter. Ved utlysinga av ombygginga av Fitjar bu- og behandlingssenter, vart det lagt til ein opsjon for glastak over atrium. Dette skulle gje bebuarane...
- Annonse -

Følg oss!

2,669TilhengjararLik
270FølgararFølg
292FølgararFølg

Siste artiklar

Vil ha nytt offisielt namn på bygda ...

Linn Solveig Sørvik i Dåfjorden Næringsforum ber om å få endra namnet på Selevik krins til Dåfjorden. -...

Fitjarbuen fekk endeleg sleppa ut i fri ...

Ordførar og varaordførar: - Dei tek oss på kornet. - No har me gleda oss til dette i...

Ho vil bli biblioteksjef på Stord

Biblioteksjefen på Fitjar har søkt tilsvarande jobb ved Stord folkebibliotek. Biblioteksjef Bjørnar Withbro har vore biblioteksjef ved Stord...