14.4 C
Fitjar
torsdag, 18. august 2022
- Annonse -

– Vil ikkje vedta ein plan med ...

Vatn og avlaup fortset å engasjera i Fitjar, og Høgre røysta i dag mot både den nye kommunedelplanen for vassforsyning, og delplanen for avlaup og vassmiljø. Kommunestyret skulle...

Samarbeidrådet i pengeknipe: Fitjar løyver meir pengar

Samarbeidsrådet i Sunnhordland slit med økonomien, og ber medlemskommunane om meir pengar for å løysa situasjonen. Sidan etableringa av samarbeidsrådet i 1981 har kommunane gitt eit fast årleg tilskot...

Stør reiseliv og fotoverksemd

Formannskapet i Fitjar handsama i går to tilskotssøknadar i frå næringslivet i Fitjar. John Arvid Skumsnes har søkt om økonomisk stønad på kr.18 000,- til verksemda si Kunst...

Kva meiner SP om Vestland fylke?

Debatt: Raudt utfordrar fleirtalspartia til å seia si meining. Av: Jeanette Onarheim Syversen og Terje Kollbotn, fylkestingsrepresentantar for Raudt Vestland  15.oktober skal det nye Vestland fylkesting bli konstituert i Bergen. Raudt Vestland vil utfordra Senterpartiet sin fylkesordførarkandidat Jon...

Fitjar KrF støttar Hareide

Eit ekstraordinært årsmøte torsdag kveld valde Halvard Wiik og Harald Rydland til delegatar til fylkesårsmøtet i Hordaland KrF 27. oktober, og begge to er mest innstilte på å støtta partileiar Knut Arild Hareide i...

Slik kan Fitjar sentrum sjå ut i ...

Heilårshamn i sentrum, 100 nye leilegheiter med parkeringskjellar og forlenga miljøgate. Dette er nokre av ideane som kan bli realitet i den nye reguleringsplanen for sentrum. Den nye...

Barnehagediskusjonen fortset: går vidare med tre alternativ

Utval for oppvekst og omsorg ynskjer enno meir informasjon før dei vel kor den nye kommunale barnehagen i Fitjar skal plasserast. I september skulle utval for oppvekst og...

Formannskapet splitta: skal vegane vera kommunale eller ...

Formannskapet hadde delte meiningar om kva vegar som skulle bli omgjort til private, men fleirtalet landa til slutt på ei tilråding til kommunestyret. Nok ein gong hadde formannskapet saka...

Vil at born med særskilte behov ogso ...

Utval for oppvekst og omsorg innstilte på å vedta nye vedtekter for skulefritidsordninga i Fitjar. Etatssjef for oppvekst- og kultur John Karsten Raunholm, har saman med ei arbeidsgruppe laga framlegg til nye vedtekter for skulefritidsordninga...

Rådmannen rår politikarane til å søkja statleg ...

- Fordelane statleg finansiering av omsorgstenestene gjev i pleie- og omsorgssektoren er vesentlege og viktig for tenesteutviklinga fram i tid, skriv rådmann Olaug Haugen. No er det opp til politikarane og...
- Annonse -
- Annonse -

Følg oss!

2,669TilhengjararLik
270FølgararFølg
292FølgararFølg

Siste artiklar

Mange nye innflyttarar sørgja for fin folkevekst ...

Me blei 25 nye innbyggjarar på Fitjar i årets andre kvartal. Fitjar auka innbyggjartalet med 25 personar i...

Brann i båt ved båtbyggeri på Fitjar

Heile styrehuset blei øydelagt. Det var i 02-tida natt til torsdag at det oppsto brann i ein skyssbåt,...

Dette er endringane i Skyss sine bussruter ...

Men Fitjar-ordførar Harald Rydland er ikkje nøgd. Veronica Storlid Kvinge i Skyss opplyser i ein epost til Fitjar-ordføraren...