2 C
Fitjar
tysdag, 25. februar 2020

Maraas var ikkje nøgd med svara han ...

Varaordførar Sigurd Andre Maraas (FrP) hadde sendt inn ei rekke spørsmål til formannskapsmøtet i dag, men var ikkje nøgd med alle svara. - Eg føler spørsmålet mitt ikkje vert tatt seriøst.

– 12 prosent av Fitjar sine innbyggjarar ...

Formannskapet på Fitjar fekk presentert det første fullstendige framlegget til kommuneplanen sin samfunnsedel 2020-2040 i dag. Kommuneplanen sin samfunnsdel har vore jobba med lenge, og no byrjar ein å...

Samde om ny brannstasjon

Mange har latt seg engasjera i debatten om kor den nye brannstasjonen i Fitjar skal plasserast, no er politikarane i formannskapet einige om kor dei ynskjer å plassera den.

Oppmodar elevane til å vaksinera seg!

Leiande helsesjukepleiar i Fitjar, Linn Therese Olaussen vitja Fitjar ungdomsråd i dag, og oppmoda dei til å fortelja elevar på vidaregåande at dei kan vaksinera seg mot aktiv hjernehinnebetennelse. -...

Skal arbeida meir for barn og unge

Formannskapet vedtok kva oppgåver kulturkontoret skal prioritera, og kva oppgåver som forsvinn. I budsjettvedtaket i kommunestyret vedtok politikarane at Fitjar kommune måtte kutta kultursjefstillinga med 20% for å spara...

Blir det meir lys i miljøgata?

Lysa i miljøgata er for dårlege, og no skal dei fiksast, men ingen veit heilt kva tid dei skal fiksast. I førre veke skreiv me om miljøgata, og...

Jordvern i Fitjar: Ta ein, betal for ...

Lesarbrev: Dersom eit dekar dyrka mark vert bygd ned vil Fitjar KrF at det skal dyrkast opp to nye.  Av: Turid Fitjar, Fitjar KrF Norske...

– 4 minutt kan bety alt i ...

Fitjar brann- og redning hiv seg inn i diskusjonen om plasseringa av ny brannstasjonen i Fitjar, og fleire av dei er svært kritiske til å byggja ny stasjon i Årskog.

Fitjar måtte retta fleire regelbrot

Når fylkesmannen i Vestland hadde tilsyn med om Fitjar kommune fylgde paragraf 19g i barnehagelova i fjor fann han fleire regelbrot, som måtte rettast på om kommunen skulle unngå pålegg.

Stiller seg spørjande til den dårlege belysninga ...

- Var ikkje heile poenget med miljøgata å gjera sentrum tryggare, spør kjøpmann Odd Sverre Larsen, som er bekymra for dei som ferdast i det mørklagte sentrum. Er du...
- Annonse -
- Annonse -

Følg oss!

2,601TilhengjararLik
210FølgararFølg
291FølgararFølg

Siste artiklar

Jordvern i Fitjar: Ta ein, betal for ...

Lesarbrev: Dersom eit dekar dyrka mark vert bygd ned vil Fitjar KrF at det skal dyrkast opp to nye. 

Køyrde for fort – hamna i fjellveggen

Ein mann med to passasjerar i bilen hadde for høg fart i ein sving og køyrde i ein fjellvegg ved Sandvikvåg...

Troens sang, håpets tone

Eyvind Skeie, prest og forfattar, kjem til Fitjar Kyrkje torsdag 27. februar. Under tittelen "Troens sang, håpets tone" deler han tekstar...