13.2 C
Fitjar
sundag, 7. august 2022

Fleire manglar i kommunen sitt arkiv: No ...

Arkivverket har vore på besøk i Fitjar kommune, og sjølv om dei har inntrykk av at Fitjar kommune i hovudsak har kontroll på dei daglege arkivoppgåvene, var det ikkje alt dei var...

Finn ikkje pengar til det lovpålagte tilbodet ...

Alle kommunar skal ha eige psykologtilbod, likevel står Fitjar utan. Frå 1.januar 2020 vart det lovfesta at alle kommunar skal ha eige psykologtilbod, men to år seinare har Fitjar...

Fekk uhyggeleg brev i postkassen

Ekteparet klaga til kommunen, det likte den anonyme brevskrivaren lite. Eit svært lite hyggeleg brev dukka opp i ekteparet Magnor og Solbjørg sin postkasse for litt sidan.

12 hjelpepleiarar er over 60 år: No ...

- Ser ein på Fitjar kommune sitt framtidige kompetansebehov opp mot at det er 12 hjelpepleiarar som no er over 60 år, vil det vera naudsynt at kommunen viser interesse og deltek...

Vil unngå arbeidslivskriminalitet i bygg- og anleggsnæring

- Eg er stolt av å vedta dette dokumentet, uttala representant Bård Inge Sørfonn når kommunestyret handsama saka om avtalevilkår for kommunen sine anskaffingar. Kommunestyret i Fitjar vedtok samrøystes...

No skal barnehagen på anbod. Men med ...

Kommunestyret fryktar fleire kostnadssprekker, og la ein plan B for den nye kommunale barnehagen. Nye utrekningar viser at den nye kommunale barnehagen vert 20 millionar kroner dyrare. Dette skuldast...

Fitjar tar i mot 35 flyktningar

- I tillegg kjem eventuelle familiegjenforeiningar, då det høgst sannsynleg berre kjem kvinner og born i første omgang. Ordførar Harald Rydland var tidleg ute i media og uttala at...

Fryktar vindmøllene skal forureina drikkevatnet i Fitjar

Politikarane var ikkje samde om vindmølleparken burde vera eit tema i risiko- og sårbarheits analysen. Fitjar og Stord kommune har saman tatt ein revisjon av den overordna risiko- og...

Denne verksemda er uroa for framtida

Fryktar både ulykker og nedgang i omsetninga. Thea Træet AS og Aarskog Elektro AS har gått saman om eit innspel til den nye reguleringsplanen for sentrum. Planen er på...

– De kan ikkje teikna ein barnehage ...

Jo Kjetil Strand(H) er klar i sin tale; her må me skalera ned. Ordskiftet går raskt under formannskapsmøtet og handlar om den kommunale barnehagen, og kostnadssprekken på 20 millionar...
- Annonse -
- Annonse -

Følg oss!

2,669TilhengjararLik
270FølgararFølg
292FølgararFølg

Siste artiklar

– Fiskefestival verte da!

Førstkommande laurdag skipar Fitjar Framøve igjen til den tradisjonsrike fiskefestivalen på Fitjar etter ein pause på to sesongar.

– Det opplevest livsfarleg å ferdast langs ...

Halvard Wiik på Tveita i Fitjar seier det hastar å få gjort noko med tryggleiken langs riksvegen. Wiik...

Sommaren er snart forbi. Korleis har turistsatsinga ...

Kommentar: Det blei inga sommarguide i regi av Fitjarposten i år. Dette er forklaringa. Av: Jonas Sætre,redaktør i...