7.1 C
Fitjar
måndag, 20. januar 2020

Attvalt som leiar av Fitjar FrP

Fitjar Frp hadde sitt årsmøte på Fitjar fjordhotell onsdag 8.januar, og lokallagsleiar Sigurd Andre Maraas fortset i vervet. Årsmøtet hadde besøk frå fylkesstyrerepresentant og fylkestingets gruppeleiar Sigbjørn Framnes,...

Nyårshelsing frå ordføraren i Fitjar

- Det er ikkje alltid så mykje som skal til for å gjera dagen eit hakk eller to betre for ein som treng vår støtte. Av:...

Fylkestinget ynskjer ikkje helse- og oppvekstfag ved ...

Dermed vert det ikkje konkurranse mellom dei vidaregåande skulane på Stord og Fitjar om elevar som ynskjer å gå på desse linjene. Fylkestinget var i dag samla i Sogndal, og...

Stort engasjement rundt Fitjar sentrum si framtid

Fitjar sentrum skal få ny reguleringsplan, og i går vart stadanalysen som skal gje inspirasjon til planarbeidet presentert. Arkitektfirma Pir II har gjennomført analysen, og mange var spente på korleis «nye»...

Billigare for dei med miljøtiltak, renovering av ...

- Med dette vedtaket viser me at me er med på det grøne skifte. Samstundes viser me at me vil ha tilflytting til bygda, uttala framleggsstillar Bård Inge Sørfonn (KrF).

Nyval i kontrollutvalet

Kommunestyret måtte velja heile kontrollutvalet på nytt, då to av medlemmane ikkje var valbare. Strengt reglement for kontrollutvalet gjorde at Svein Lunde og Terje Aleksandersen ikkje kunne vere...

Bør Fitjar kommune søkja om å delta ...

Sigurd Andre Maraas og Fitjar Frp ynskjer Fitjar med på forsøksprosjektet med statleg finansiering av omsorgstenestene. Kommunestyret handsama interpellasjonen i går. Sigurd Andre Maraas hadde i forkant av...

Vil prioritera å fiksa stien i Rossneset

Kommunestyret gjekk samrøystes inn for formannskapet si tilråding til prioriteting av spelemidlar i 2020 i dag. - Ein føresetnad for at ein organisasjon skal kunna søkja spelemidlar frå kulturdepartementet er...

Gartnertunet veks

Formannskapet ynskjer å læra meir om anbodskriterier i framtida. Gartnertunet består i dag av 5 omsorgsbustadar, og ein base fordelt på tre bygg i eit tun. I tillegg kjem eit...

Utgreiing om brannstasjon i sentrum og jobbskaparstrategi ...

Kommunestyret var i dag samla til å gjera endeleg vedtak til budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023, og det var mange framlegg som skulle diskuterast og røystast over før eit endeleg budsjett var klart.

Følg oss!

2,601TilhengjararLik
208FølgararFølg
291FølgararFølg

Siste artiklar

Helga 50 år!

Me vil gratulera den flotte snille mammaen vår og fantastiske kone med 50-årsdagen i dag. Me er...

Tabelltoppen vart for sterke for Fitjardamene

Handballdamene på Fitjar møtte i dag Gneist 3 på heimebane, og laget øvst på tabellen vart rett og slett for sterke for damene våre.

Johannes Sandvik bø best i Noreg!

Under Nornalekene i Leikvanghallen denne helga sette Johannes Sandvik Bø ny årsbeste på 800 meter i 14-årsklassen, samstundes som både Marius...