6.7 C
Fitjar
laurdag, 6. mars 2021

Vil ha meir støtte til mjølkeproduksjon

– Dette er avgjerande for å skape framtidstru, evne og lyst til å satse i næringa, seier fylkesordførar Jon Askeland etter at fylkesutvalet, i høyringsinnspel til jordbruksforhandlingane, ber om auka investeringsstøtta...

Uroa for smale vegar

Utset innspelsfristen til trafikktryggingsplanen for 2021-2031. I februar vedtok utval for plan og miljø oppstarten av Fitjar sin nye trafikktryggingsplan. Allereie har det kome inn fleire innspel til planen,...

Eigedomsskatten i Fitjar kommune

Lesarbrev: Ordførar Harald Rydland og varaordførar Sigurd Andre Maraas svarar på reaksjonane om dei nye eigedomskatt-takstane. Fitjar kommune har sendt ut brev om nye takstar og utrekna eigedomsskatt. Lova...

Utsetjer barnehage-avgjersla på ny!

Etter ein heftig diskusjon kom fleirtalet i kommunestyret fram til å nok ein gong utsetja avgjersla om kvar den nye kommunale barnehagen skal liggja. Sidan september har politikarane...

Vil ha barnehagen i sentrum: – det ...

Sigurd Andre Maraas og Fitjar Frp meiner den nye kommunale barnehagen må ligga i sentrum. - Det er rart med ein Frp’ar som talar om miljøet, men det er rarare at...

Slik vil Fitjar kommune nytta 13,5 million ...

Formannskapet gav rådmannen løyve til å setja i verk investeringar for 13,5 million kroner. Totalt vedtok kommunestyret investeringar for 35 millionar kroner under budsjetthandsaminga i fjor, og i...

Vil stilla seriøsitetkrav i anbodsprosessar: syner til ...

Kjell Nesbø (Ap) bad ordføraren om å ta initiativ til å vedta eit seriøsitetskrav i bygg og anleggskontraktar i Fitjar kommune. Arbeidarpartiet sin reprentant hadde i forkant av formannskapsmøtet...

Ueinige om visjonbruken: – legg den i ...

Politikarane hadde sterke meiningar om korleis visjonen «Fitjar – naturlegvis» skal nyttast, eller rettare sagt ikkje nyttast. Formannskapet var i dag samla til årets første møte, og dagens...

Til hausten skal alle mellom 6 og ...

Born og unge i Fitjar, Stord og Bømlo har ein gladnyheit i vente til hausten. I desember kunne me medela at Fitjar, Stord og Bømlo fekk plass i regjeringa...

Vil ha reklameskilt for Fitjar i Sandvikvågen

- Snu. Bli Fitjarbu! Kristian Skumsnes har stor tru på at det er mogleg å setja opp eit flott skilt som skal reklamera for Fitjar i Sandvikvågen.
- Annonse -
- Annonse -

Følg oss!

2,669TilhengjararLik
270FølgararFølg
292FølgararFølg

Siste artiklar

Vil gå 320 turar på eitt år: ...

Wenche Tislevoll og Martine Korsvik Pedersen har sett seg eit stort mål for året, og håpar at turane deira kan inspirera...

Fitjar Mekaniske forbigått: Norsk forskingsskip skal byggjast ...

Som eit koronatiltak fekk Havforskingsinstituttet pengar til nytt skip. No er det bestemte at det skal byggjast i Nederland – med...

Frisøren vart driftsteknikar: Storanlegget på Fitjar har ...

Kva har ein frisør, elektrikar, mekanikar, styrmann, rasekspert og fiskehelsebiolog til saman? Dei jobbar alle på Lerøy Sjøtroll Kjærelva.