15.1 C
Fitjar
laurdag, 30. mai 2020

Ynskjer meir fokus på sjøvett i sommar

Pressemelding: ME ER IKKJE ALLE I SAME BÅT, DIFOR MÅ ME VISA GODT SJØVETT. Det vert aksjon for godt sjøvett på Fitjar laurdag 30. mai kl. 13.00 –...

Meiner barnehageplanen bør trekkast tilbake: – dei ...

Både Fjellheim FUS Friluftsbarnehage og Fitjar soknerådsbarnehage Bakken reagerer på tala i utkastet til den nye barnehageplanen. -Berekningane er så feilaktige at planen bør trekkast, skriv Fjellheim i sitt høyringssvar.

Vil at Fitjar skal vurdera Rogaland

Pressemelding: ROGALAND – TIL DET BESTE FOR FITJAR ? Fitjar Høgre er uroa for det me i Sunnhordland opplever som ein sterkt svekka posisjon i nye Vestland fylke.

Nye landbruksoppgåver til kommunane

I år har kommunane overtatt fleire landbruksoppgåver frå fylket. Det vil by på meir arbeid for landbrukskontoret, men skal ikkje gå ut over bøndene. Norske kommunar har...

– Må legga til rette for framtidig ...

Dåfjorden Næringsforum ynskjer at dei nye kommunedelplanane for vassforsyning og avlaup tek høgde for at Dåfjorden veks, både med bolegar og næringsaktørar. For litt sidan vedtok utval for...

Vil halvera byggegebyret

Varaordførar Sigurd Andre Maraas og Fitjar FrP vil stimulera til auka byggeaktivitet med sitt nyaste framlegg. På formannskapsmøte i førre veke fremja Maraas på vegne av Fitjar FrP...

Fekk høyra alt om korona-arbeidet i kommunen

Kommunestyret i Fitjar gjennomførte i dag sitt første fjernmøte, og politikarane måtte ta ordet og røysta over chat. Dagens hovudsak var ei grunding orientering om korona-arbeidet i kommunen, og administrasjonen hadde...

Frå automatisk døropnar til ny brannstasjon: har ...

Ny brannstasjon, automatisk døropnar på Havnahuset og samanføying av gang- og sykkelvegnett i sentrum. Fitjar har ei liste med små og store tiltak klar, om ei eventuell nasjonal tiltakspakke skulle koma....

Førebudd til «worst-case scenario» av koronapandemien

Formannskapet gav i førre veke rådmannen mynde til å gjera ei korona-smitteavdeling operativ på 24 timars varsel etter 20 april, dersom det vert behov for dette. Administrasjonen har...

Løyvde meir pengar til arbeidet med ny ...

Formannskapet måtte utvida løyvinga til reguleringsplan sentrum med kr 200.000 for å dekkja inn tilleggskostnader som følgje av utvidinga av planområdet. I januar skulle formannskapet vedta planprogrammet for reguleringsplanen...
- Annonse -
- Annonse -

Følg oss!

2,637TilhengjararLik
267FølgararFølg
291FølgararFølg

Siste artiklar

Fitjar får 1,4 millionar frå regjeringa

Ein ny tiltakspakke til kommunane skal heve standarden på kommunale bygningar og samtidig bidra til fleire arbeidsplassar.

Ynskjer meir fokus på sjøvett i sommar

Pressemelding: ME ER IKKJE ALLE I SAME BÅT, DIFOR MÅ ME VISA GODT SJØVETT. Det vert aksjon for...

Gjev seg etter tre år som leiar ...

Etter tre år som leiar i Fitjar Idrettslag takkar Gisle Levåg for seg. - Hovudlaget takkar...