1 C
Fitjar
onsdag, 20. november 2019

Hekta på solceller

Leiar i plan og miljø Bård Inge Sørfonn, inviterte like godt resten av utvalet med seg heim denne veka og synte dei solcellepanela hans. Utvalsleiaren sitt hus liknar...

Ynskjer å gjera det attraktivt å bygga ...

Utval for plan og miljø foreslår å redusera byggjesaksgebyret på einebustadar med energiøkonomiserande tiltak. Utvalet for plan og miljø handsama denne veka framlegget for gebyrregulativ i Fitjar kommune i...

Skipar til folkemøte om rus

Ungdomsrådet inviterer til folkemøte om rus, og fekk fortelja stortingsrepresentant Helge Andre Njåstad og Silje Hjemdal om planane sine i dag. - Eg har med meg to stykk som veldig...

20 år med Frivilligsentral i Fitjar! Går ...

Lesarinnlegg: Utan tilbakeføring av kr. 200.000,- i 2020 og vidare, meiner styret i Fitjar Frivilligsentral at det ikkje er grunnlag for dagens drift og styret må vurdere avvikling av sentralen....

Nytt reglement for utskriving og innkrevjing av ...

Formannskapet går inn for retaksering av eigedommar i 2020. Fitjar kommune, som andre kommunar, må taksera alle eigedommane i kommunen kvart tiande år. Det førre formannskapet i Fitjar...

Vil bety slutten for kulturkontoret

Rådmannen foreslår å redusera kultursektoren i kommunen med 1 årsverk. Det er i realiteten heile kulturkontoret. Rådmannen foreslår 38 reduksjonstiltak, og 5 tiltak for å få opp inntekta...

Gjennomførte ekstra informasjonsmøte med kommunestyret om budsjettet

Fitjar kommunestyre vart i går orientert om rådmannen sitt framlegget til budsjett 2020 og økonomiplanen 2020-2023. I 3 timar fekk dei ein fullstending gjennomgang, noko som særleg skulle hjelpa dei nye politikarane å setja...

Jentene regjerer

Dei er bekymra over rusbruk og psykiske problem, og gler seg til å få politiske representant med på møta. Me har prata med avtroppande og påtroppande leiar i Fitjar ungdomsråd.

Vil leggja ned Øvrebygda skule frå 2022!

Framlegget frå rådmannen i Fitjar kommune til budsjett for 2020 og økonomiplan for 2020-2023 er klart, og trongen for driftsreduksjonar og omstilling er framleis vesentleg i følgje ho. Rådmann Olaug Haugen...

På synfaring i Fitjarstølane barnehage

Det nye utvalet for oppvekst og omsorg vitja i dag Fitjarstølane barnehage før utvalsmøtet. Saman med etatssjef for oppvekst og kultur John Karsten Raunholm fekk det nye utvalet...
- Annonse -
- Annonse -

Siste artiklar

Ladestasjonen framfor rådhuset i drift

Nyleg fekk Fitjar sin første ladestasjon. No er nummer 2 ogso komen på plass! - Fortum ladestasjon er testa...

– Sjeldan me har so prominent besøk ...

Forfattar Vigdis Hjorth bergtok dei rundt 30 personane, som hadde teke turen til Fitjar for å høyra om hennar to siste bøker.

Fitjar-øl til topps på VG sin juleølkåring

– Dette gjorde veldig godt, seier bryggerimeister Øystein Huus i En Liten Øl. «Eit silkemjukt øl...