9.1 C
Fitjar
laurdag, 31. oktober 2020

Håpar gode sko kan senka sjukefråværet

Fitjar kommune inngår avtale om å kjøpa sko og sålar til dei tilsette på Fitjar bu- og behandlingssenter. Dette kjem fram i protokollen i frå førre møte i...

Vil flytta 7.klassingane til Rimbareid att

Rådmannen legg i dag fram sitt framlegg til budsjett for 2021, og kjem med framlegg om 26 tiltak for driftsreduksjon. - Fitjar kommune har framleis ein stram kommuneøkonomi,...

Telenordirektøren kutta ned på møtetida: – her ...

Gisle Vik sa det som det er til dekningsdirektøren i Telenor, Bjørn Amundsen: - Fleire stadar i Fitjar er dekninga dårlegare enn det den bør vera for å driva tryggleiksalarmar forsvarleg.

Luktdebatten fortset: Velforeininga meiner politikarane sitt vedtak ...

- Det anføres at vedtaket er ugyldig og derfor må oppheves. Både lovanvendelsen og saksbehandlingen lider av åpenbare feil og mangler, som både hver for seg og samlet må føre til...

Søkte om 2,7 millionar, fekk under halvparten

Fitjar kommune fortalde om ekstra utgifter på 2,7 millionar kroner, men fekk berre 1,15 mill. frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet via Fylkesmannen. Fylkesmannen gjorde nyleg vedtak om korleis dei...

Retta peikefingeren mot regjeringa

Varaordførar Sigurd Andre Maraas fortel at han er svært skuffa over at regjeringa gjer budsjettkutt i ressurskrevjande tenester. Når Maraas tok til talarstolen på FrP sitt landsmøte i...

Brannstasjontomt i boks!

Fitjar kommune kunne i dag fortelja at dei har kjøpt tomt til den nye brannstasjonen. Det var på facebook kommunen delte nyheita om at dei hadde signert kjøpekontrakten...

Vurderer å kjøpa strømme-utstyr til ein halv ...

- Ei dyr investering, men den er verdt det, meinte varaordførar Maraas. I økonomiplanen for 2018-2021 bad kommunestyret kommunen si IT-avdeling om å utreda kva som skal til...

Heng etter med vedlikehald av FKIB – ...

Koronakrisa gjorde vondt verre for Fitjar kultur- og idrettsbygg sin allereie krevjande økonomiske situasjon. No spør dagleg leiar og styreleiar kommunen kva ein vil med FKIB, og korleis ein ynskjer å...

Med biogass i tankane ønskjer ordførarane å ...

Ordførarane i Stord og Fitjar kommunar har gått saman om pilotprosjektet «Storabussen» – ringbussar som skal gå på lokalprodusert biogass. Av: Cassandra Grundtvig Jespersen – I...
- Annonse -
- Annonse -

Følg oss!

2,669TilhengjararLik
270FølgararFølg
293FølgararFølg

Siste artiklar

Med stjerner i siktet

Kjell Korsvik har alltid vore fascinert av stjernehimmelen, og brukar mykje av fritida si i observatoriet han har bygga i hagen.

– Det som kan utsetjast, bør utsetjast

Kriseleiinga i Fitjar har hatt eit kort møte i ettermiddag, og kan fortelja at dei ikkje har fått melding om nye...

Sparar mesteparten av havbruksfondet til ein regnversdag

Rådmannen foreslår å nytta ein million til naudsynte oppgåver. Fitjar fekk utbetalt rundt 9,7 millionar frå havbruksfondet, rundt...