6.5 C
Fitjar
måndag, 27. januar 2020

Rådmannen rår politikarane til å søkja statleg ...

- Fordelane statleg finansiering av omsorgstenestene gjev i pleie- og omsorgssektoren er vesentlege og viktig for tenesteutviklinga fram i tid, skriv rådmann Olaug Haugen. No er det opp til politikarane og...

Attvalt som leiar av Fitjar FrP

Fitjar Frp hadde sitt årsmøte på Fitjar fjordhotell onsdag 8.januar, og lokallagsleiar Sigurd Andre Maraas fortset i vervet. Årsmøtet hadde besøk frå fylkesstyrerepresentant og fylkestingets gruppeleiar Sigbjørn Framnes,...

Nyårshelsing frå ordføraren i Fitjar

- Det er ikkje alltid så mykje som skal til for å gjera dagen eit hakk eller to betre for ein som treng vår støtte. Av:...

Fylkestinget ynskjer ikkje helse- og oppvekstfag ved ...

Dermed vert det ikkje konkurranse mellom dei vidaregåande skulane på Stord og Fitjar om elevar som ynskjer å gå på desse linjene. Fylkestinget var i dag samla i Sogndal, og...

Stort engasjement rundt Fitjar sentrum si framtid

Fitjar sentrum skal få ny reguleringsplan, og i går vart stadanalysen som skal gje inspirasjon til planarbeidet presentert. Arkitektfirma Pir II har gjennomført analysen, og mange var spente på korleis «nye»...

Billigare for dei med miljøtiltak, renovering av ...

- Med dette vedtaket viser me at me er med på det grøne skifte. Samstundes viser me at me vil ha tilflytting til bygda, uttala framleggsstillar Bård Inge Sørfonn (KrF).

Nyval i kontrollutvalet

Kommunestyret måtte velja heile kontrollutvalet på nytt, då to av medlemmane ikkje var valbare. Strengt reglement for kontrollutvalet gjorde at Svein Lunde og Terje Aleksandersen ikkje kunne vere...

Bør Fitjar kommune søkja om å delta ...

Sigurd Andre Maraas og Fitjar Frp ynskjer Fitjar med på forsøksprosjektet med statleg finansiering av omsorgstenestene. Kommunestyret handsama interpellasjonen i går. Sigurd Andre Maraas hadde i forkant av...

Vil prioritera å fiksa stien i Rossneset

Kommunestyret gjekk samrøystes inn for formannskapet si tilråding til prioriteting av spelemidlar i 2020 i dag. - Ein føresetnad for at ein organisasjon skal kunna søkja spelemidlar frå kulturdepartementet er...

Gartnertunet veks

Formannskapet ynskjer å læra meir om anbodskriterier i framtida. Gartnertunet består i dag av 5 omsorgsbustadar, og ein base fordelt på tre bygg i eit tun. I tillegg kjem eit...

Følg oss!

2,600TilhengjararLik
208FølgararFølg
291FølgararFølg

Siste artiklar

Nervepirrande handballkamp

Fitjardamene møtte Tertnes 2 til ein svært spennande handballkamp, og jenter 15 viser stor forbetring til tross for tap.

Veteranbåt tok inn vatn i Fitjar sentrum

Brannvesenet måtte bistå M/S Bjorholm med å få pumpa ut vatn søndag føremiddag. Foto: Kjetil Rydland

Ei forteljarevne utan sidestykke

Få lokkar folk heimanfrå som ei med slik forteljarevne som Johanne Øvstebø Tvedten. I går kveld fylte ho Fitjar seniorsenter...