6.3 C
Fitjar
torsdag, 25. februar 2021

Slik vil Fitjar kommune nytta 13,5 million ...

Formannskapet gav rådmannen løyve til å setja i verk investeringar for 13,5 million kroner. Totalt vedtok kommunestyret investeringar for 35 millionar kroner under budsjetthandsaminga i fjor, og i...

Vil stilla seriøsitetkrav i anbodsprosessar: syner til ...

Kjell Nesbø (Ap) bad ordføraren om å ta initiativ til å vedta eit seriøsitetskrav i bygg og anleggskontraktar i Fitjar kommune. Arbeidarpartiet sin reprentant hadde i forkant av formannskapsmøtet...

Fitjarbu dømt etter promillekøyring

Ein mann frå Fitjar må betala 50.000 kroner til statskassa og må klara seg utan lappen i 20 månadar. Det var i seint på kvelden ein desemberdag i...

Ueinige om visjonbruken: – legg den i ...

Politikarane hadde sterke meiningar om korleis visjonen «Fitjar – naturlegvis» skal nyttast, eller rettare sagt ikkje nyttast. Formannskapet var i dag samla til årets første møte, og dagens...

Bent-Jarle fann død and hengande i eit ...

Det er ikkje mistanke om at det har skjedd noko kriminelt. - Eit trist, men også interessant syn, møtte meg på gangvegen langs vegen mellom Gartnertunet og Kultur-...

Regjeringa droppar planane om portforbod

Regjeringa droppar å leggje fram eit lovforslag om portforbod for Stortinget. Det stadfestar justisminister Monica Mæland (H) overfor NRK. AV: NPK-NTP/ Ingrid Hovstad – Det...

Draumen om småbruk vart verkeleg via Facebook

- Endeleg hadde me tid og økonomi til å leva ut draumen. Mange assosierer nok Rune Sandvik med medieoppslag om fisk og oppdrett, men me møter han for å...

Til hausten skal alle mellom 6 og ...

Born og unge i Fitjar, Stord og Bømlo har ein gladnyheit i vente til hausten. I desember kunne me medela at Fitjar, Stord og Bømlo fekk plass i regjeringa...

Enklare reglar for å byggje på eigen ...

Frå mai kan du byggje terrasse og mindre tilbygg på eigen eigedom utan å søkje kommunen om løyve. AV: NPK Regjeringa endrar ei forskrift slik...

Einaste på øya med boergeit?

Lars Erik Dalen og Linn Sørfonn satsar på boergeit, og er kanskje dei einaste på øya med denne rasen. Eit av dei to kjea. Foto: privat
- Annonse -
- Annonse -

Følg oss!

2,669TilhengjararLik
270FølgararFølg
292FølgararFølg

Siste artiklar

Slik skal Noreg gjenopnast

Ei gradvis heving av tiltaka trinn for trinn i fire etappar. Det blir kjernen i den store planen for gjenopning av...

Utsetjer barnehage-avgjersla på ny!

Etter ein heftig diskusjon kom fleirtalet i kommunestyret fram til å nok ein gong utsetja avgjersla om kvar den nye kommunale...

Ein bilist i 70-åra trefte autovernet etter ...

Ulukka skjedde ved Levåg i 12:40-tida onsdag. - Førar er ved medvit og framstår som uskadd, skreiv politiet...