6 C
Fitjar
tysdag, 19. februar 2019
- Annonse -

«Maksar» opningstida

Ved årets kommuneval kan ein røysta heilt fram til kl. 21.00 Dette vedtok valstyret i Fitjar kommune på onsdag. I tillegg til formannskapsmøte var det nemleg møte i valstyret på Fitjar på onsdag. Valstyret består...

Fitjar Mekaniske må betale «enorm» bot: – ...

– Fitjar Mekaniske har gjort ei straffbar handling. I staden for å politimelde dei gir me eit gebyr, seier seniorrådgjevar i Arbeidstilsynet, Bjørg Roska. Slik det har blitt skrive om i mange medieoppslag, fann Arbeidstilsynet ei...

Positiv stemning for miljøgate i Fitjar trass ...

I tillegg til miljøgate, ny kryssløysing og bussterminal i Fitjar sentrum, vert det også utskifting av vatn- og avløpsrøyr. Av: Harald Johan Sandvik Heile prosjektet er eit samarbeid mellom Statens Vegvesen, Hordaland Fylkeskommune og Fitjar kommune....

Selius eller Seline?

Engesund fiskeoppdrett har fått seg ein ny venn. Ein sel av typen havert(ogso kalla gråsel) kjem stadig på besøk til Engesund sitt visningssenter Visningssenteret skriv på facebook-sida si at selen kjem og går som den...

Fylkeskommunen vitja vindparken

Hordaland fylkeskommune sitt utval for miljø og samferdsel hadde i dag temadag på Fitjar, før dei skal ha møte i utvalet på Austevoll i morgon. Utvalet hadde ein innhaldsrik dag på Fitjar, som starta med...

Stord Fitjar Turlag med imponerande aktivitet – ...

Årsmøtet i Stord Fitjar Turlag i går kveld bar bod om ein organisasjon med ein solid økonomi og ein imponerande aktivitet – og denne gongen slutta fitjarbuen bra opp. Dei fleste av dei 60 frammøtte...

Ei bok for dei med interesse for ...

Olav Drivenes er ute med si nye og varierte bok «Det hender så mangt», med historier i frå eige live, samt eit par historier han har vorte fortald. Boka med sine 13 kapittel er full...

Bli med på energisk dansemaraton

Inviterer til Zumbamaraton på Fitjar. Likar du trening som kjennes ut som leik? Då er kanskje Zumba med sine heftige rytmar, energiske musikk og morosame dansetrinn noko for deg. Fredag 15.februar vert det to timers dansemaraton...

Planlegg Fitjar si framtid

Fitjar kommune treng ny samfunnsdel til kommuneplanen sin, men først må det lagast eit «planprogram for kommuneplanen sin samfunnsdel 2020-2040 for Fitjar kommune». Dette planprogrammet har no blitt utarbeida, og skal no opp i formannskapet...

– Fitjarbuar, kom på årsmøtet i Turlaget!

Toralv Røen minner om at Stord Fitjar Turlag har årsmøte på Fitjar vidaregåande skule i morgon kveld. Den ivrige turmannen og kulturprisvinnaren oppmodar fitjarbuen om å stilla opp på årsmøtet. Han minner om at Turlaget har...
- Annonse -
- Annonse -

Siste artiklar

To menn frakta til sjukehus etter kollisjon ...

To personbilar kolliderte på Helland i Fitjar måndag kveld. Av: Ingrid Hovstad/Jonas Sætre To førarar blei frakta med ambulanse til Stord sjukehus då dei kolliderte i...

To av dei etterlengta ferjene er endeleg ...

- Me kjem til å setje desse i drift så snart som overhodet mogleg, seier administrerande direktør Torkild Torkildsen. 1. januar skulle Torghatten Nord vere...

Arrangerer lesekonkurranse for vaksne og born med ...

Fitjar folkebibliotek, Fitjar skulekontor og Fitjar kino har gått saman om å få born til å lesa meir. Alle born i barneskulane i Fitjar...