8.1 C
Fitjar
fredag, 24. mars 2023

Ynskjer ikkje å driva Bryggekafeen lenger

- Det vart for mykje å driva både Bryggekafeen og campingen, fortel Randi Dalen, dagleg leiar i Kråko Gjestetun, som har sagt opp leigeavtalen sin på PS Bryggekafe. - Me syntest det var...

Tre kollegaer vart til ein gründertrio: – ...

I fleire år har denne trioen, to av dei frå Fitjar, hatt tankar om å starte for seg sjølve. Koronapandemi og låg laksepris stoppa dei ikkje frå å hoppe i det,...

Stort underskot for Fitjar Islands i fjor

Omsetnaden til såpekokeriet på Kråko haldt seg på same nivå i 2021 som året i forvegen. Innteninga var det verre med. Fitjar Islands hadde ei omsetnad på 5,5...

– Når du sit her måndag til ...

Ved Dyrholmen skyt dei lus med laser og overvakar både fisk og fôr nøye frå land. Men nøkkelen for å sikra god fiskevelferd er samarbeidet mellom tilvekstansvarleg på land og røktarane...

Kan det freista med ei leilegheit i ...

Eigarane av «Todlakstova» måtte finna på noko lurt når ingen ville leiga det ledige næringsarealet i bygget. Me har vore å sett på dei splitter nye leilegheitene dei har laga midt...

Håslåtten gav kvalitetsfôr i tropevarmen

Dei største bøndene i Nedbygdo har nytta det ekstreme sommarvêret siste veka til å få unnagjort mykje av håslåtten, med særs godt resultat. – Eg kunne nok tenkt meg å vera på ein litt meir...

Jobbar for å få til ny drift ...

- Det vert jobba med å greie ut moglegheiter, seier Espen Fjeldtvedt. I fjor sommar bestemte Harmonie å leggja ned dør- og vindusfabrikken på Fitjar. 40 tilsette mista...

Ein viktig del av Fitjar-historia vender attende

Ein godt over hundre år gamal flakabåten kom i dag attende til Fitjar. Draumen er å stilla den ut i eit «glashus» i sentrum, Eit godt innspel frå...

Stilte med motkandidat til leiarvervet

Geir Tore Søreide og Tore Sigurd Fitjar sørga for spenninga på eit elles roleg årsmøte i Fitjar Kraftlag. Med 107 røyster fordela på 63 frammøtte vart årsmøte i Fitjar Kraftlag halde i kultursalen i kveld....

– Kva tid får me husnummer?

Kråko Utvikling etterlyser husnummer i hyttefeltet. I eit brev til kommunen skriv dei at verksemda stadig får spørsmål frå hytteigarar om kvifor ein ikkje har husnummer på hyttene...
- Annonse -
- Annonse -

Siste artiklar

Den høge straumprisen gav kjempeinntekt for grunneigarane ...

Eigarane fekk utbetalt 3,4 millionar kroner etter rekordhøge inntekter frå Midtfjellet vindpark. Dei ekstraordinære straumprisane i 2022 har...

Bil køyrte ned eit gjerde på Fitjar

Skal ikkje vera snakk om personskade. I 13.30-tida torsdag fekk naudetatane melding om eit trafikkuhell på Fitjarvegen ved...

Harald stupar i det på nytt: Sjå ...

- Felles for alle er at dei har eit sterkt og brennande engasjement for Fitjarbygda Fitjar KrF har...