Me har henta ned nokre opplysningar om ferjedrifta Halhjem-Sandvikvåg frå Fjord1 si nettside. Mellom anna går ikkje C-ferjene frå i morgon til torsdag. Sjå deltaljar nedanfor.

Frå Fjord1 si nettside:
Halhjem – Sandvikvåg: Tirsdag 12. januar, onsdag 13. januar og frem til ca. kl. 14:00 torsdag 14. januar vil avgangene merket med «C» være kansellert. Årsak er et kort verkstedopphold for «Bergensfjord».

Halhjem – Sandvikvåg: Tirsdag 19. januar vil avgangene merket med «C» være kansellert fra kl. 08:30 og frem til ca. kl. 16:00. Årsak er årlig sertifisering av «Fanafjord».

Halhjem – Sandvikvåg: Fra og med 1. februar vil avgang fra Halhjem man-lør kl. 06:10 flyttes til kl. 06:00. Årsak er tilpassing til ruten til Halhjem-Våge-fergen.