Ein mørk førjulsdag stoppar me utanfor eit hus der det ser ut til å vere arbeidsfolk i sving.

–  Kom inn, seier ein ung mann, som er oppteken med golvleggjing i stova. Ein montør for Norema kjøkken set opp skap og anna i kjøkkenkroken. Den unge mannen heiter Torstein Johansen, fødd og oppvaksen i nærleiken. Torstein og familien hans, kone og ei lita jente på ni månader, flytte frå Stavanger til Øvrebygda dette året. Sidan i haust har mykje tid blitt brukt til arbeid med deira framtidige heim. Me spør om det blir innflytting før jul, men Torstein tvilar på det.
Tomta ligg på Sjoareset med flott utsyn mot fjella i aust, Melen og Klovskardfjellet, og vegen til det populære turområdet Surefjell går eit lite steinkast unna . Eit anna gode er kort avstand til skulen, der Torstein sjølv har vore elev. Elles legg Torstein vekt på at dei bygger «etter lommeboka». – Ei sentrumsnær hustomt er for dyr,  seier han. Me vil tru at den unge familien også gler seg med tanke på besteforeldre i nærleiken, og det er ikkje langt til Jokerbutikken på Rydland.  Torstein og far hans sette opp grunnmuren i haust, og har elles gjort ein god eigeninnsats på einebustaden, av type Idealhus.                                                                                                                                                                                                                                       Håkonar Eigedom har hand om dette bustadfeltet der infrastrukturen var ferdig i september. Dette får me vite av medeigar Inge Andreas Waage. Feltet vart godkjent for fire tomter på nyåret 2011. Den gongen var det ingen som ville kjøpe, men no er to tomter selde, fortel Inge Andreas, og ønskjer interesserte velkomne til ein prat og synfaring.

Ingressbilete: Slik ser huset ut når du kjem køyrande. Foto Turid Sandvik