Bygging av to nye klasserom ved Rimbareid barne- og ungdomskule er no igang.

I skulebruksplanen for 2008-2012 vert det slått fast at Rimbareid skule har for få undervisningsrom i dag, og at det i løpet av 2009 skal verta bygd to nye klasserom ved skulen.

Mangel på nok undervisningsrom vart ekstra prekært då brakka med to klasserom måtte stengast i januar 2008 pga helseskadeleg inneklima.

No i vinterferien tok Engevik og Tislevoll til med grunnarbeidet til dei nye klasseromma som skal byggjast. Romma skal vera ferdige før utgangen av året, og innflyttingsklare seinast i januar 2010.