Fitjar bygdeungdomslag ynskjer å takke alle som var med på å hjelpe til ved Fitjar Jam, laurdag 19.april. Spesielt takk til ordførar Harald Rydland som stillte opp for ungdomen med musikk og tale.